Onderzoeksscholen krijgen geld voor jonge onderzoekers

Vier onderzoeksscholen die deels of geheel onder de vlag van TU/e vallen, ontvangen elk 800.000 euro van NWO voor het opleiden van jonge onderzoekers, zo werd vandaag bekend. In totaal werden aanvragen van achttien onderzoeksscholen gehonoreerd.

Met de financiering, afkomstig van het Graduate Programme van NWO, kunnen onderzoeksscholen elk aan vier talentvolle, jonge onderzoekers de ruimte bieden om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Doel is dat aankomende promovendi de vrijheid krijgen zelf het onderzoeksonderwerp en begeleider te kiezen. Voorwaarde is dat de onderzoeksschool een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving biedt voor jong talent.

In totaal hebben tweeëndertig scholen financiering aangevraagd, waarvan achttien scholen een bedrag van acht euroton ontvangen, bedoeld voor de aanstelling van vier promovendi. Bij de lijst van honoreringen is de TU/e goed vertegenwoordigd. Vier onderzoeksscholen zijn deels of in hun geheel verbonden aan de TU/e.

Het gaat om de volgende vier scholen:

- COBRA Photonics (TU/e); deze onderzoeksschool van de TU/e bundelt onderzoek uit de faculteiten Electrical Engineering, Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie.

- Graduate Programs Computer Science and Mathematics: Honors Track on Data Science (TU/e); excellente studenten uit de Graduate Programs van Mathematics en Computer Science wordt de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen op het gebied van ‘datascience’, het bestuderen van grote hoeveelheden data.

- Innovation by Integration of Regenerative Medicine and Technology (UMC, TU/e); deze onderzoeksschool vloeit voort uit de strategische alliantie die de TU/e is aangegaan met de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. In dit onderzoeksgebied wordt biomedische wetenschap met technologie gecombineerd.

- Netherlands’Magnetic Resonance Research School (RU, WUR, UU, UL, TU/e); deze onderzoeksschool komt voort uit een consortium van de vijf Nederlandse universiteiten en is opgezet om gezamenlijk op te trekken in het onderzoek van kernspinresonantie, een techniek om processen in de natuur- en scheikunde te bestuderen. TU/e is hierbij de enige die deze techniek inzet voor biomedische toepassingen.

Deel dit artikel