fellowship fellows tu/e

College van Bestuur benoemt eerste tien 'Fellows'

Het College van Bestuur heeft tien medewerkers benoemd tot TU/e Fellow. Het Fellowship is een nieuwe functie, bedoeld voor mensen die een bijzondere rol innemen in hun vakgebied. De universiteit ziet in deze benoemingen een grote toegevoegde waarde voor haar organisatie.

De TU/e hecht veel belang aan strategische samenwerking met het bedrijfsleven, stelt bestuurswoordvoerder Barend Pelgrim. De TU/e Fellows moeten hierin volgens hem een prominente rol gaan spelen. Nu al is de TU/e de meest succesvolle universiteit met publicaties in samenwerking met de private sector, aldus Pelgrim.

De TU/e heeft strenge eisen opgesteld voor het Fellowship. De titel zal alleen bij hoge uitzondering toegekend worden. Zo moeten kandidaten topdeskundige zijn in hun vakgebied. Verder wordt van ze verwacht dat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijs- of onderzoeksgebieden. De benoeming gebeurt voor de periode van vier jaar.

Tien mensen zijn per 1 april benoemd tot TU/e Fellow: dr. Rick Harwig (strategic area Energy), dr.ir. Carlo van de Weijer (strategic area Smart Mobility), drs. Eelco Brouwer (faculteit Bouwkunde), dr.ir. Elke den Ouden (Industrial Engineering & Innovation Sciences), prof.dr. Cees Ronda, ir. Korneel Wijnands, ir. Jeroen van Duivenbode (allen van Electrical Engineering), ing. Harry Bruggema, ir. Ruud van Herpen en ir. Wim Maassen PDEng (alle drie verbonden aan de faculteit Bouwkunde).

Nieuwe kandidaten kunnen worden aangemeld door het College van Bestuur en faculteitsbesturen van de TU/e. Toetsing gebeurt, net als bij aspirant-professoren, door het College voor Promoties. De TU/e wil op die manier haar hoge standaard bij benoemingen garanderen, zegt Pelgrim.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel