Bussemaker laconiek over studieschulden

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs maakt zich niet bezorgd over de groeiende groep oud-studenten die hun studieschuld niet geheel of niet op tijd terugbetaalt. "De cijfers zijn geen verrassing voor me. We houden er in de begroting al rekening mee."

door

Steeds meer oud-studenten verdienen te weinig om hun studieschuld terug te betalen. Een regeling maakt het voor die groep mogelijk maandelijks minder af te lossen. Begin augustus bleek dat van die mogelijkheid vaker gebruik wordt gemaakt.

Bussemaker is daar gezien de economische recessie, niet verbaasd over, zo reageert ze op kamervragen van Jasper van Dijk (SP). "Minder mensen vinden een baan. Bovendien gaat de overheid sinds 2009 automatisch bij de studenten na hoeveel ze kunnen lenen.

Dat meer mensen gebruik maken van de draagkrachtregeling laat volgens Bussemaker zien dat studenten veilig kunnen lenen. "Later hoeven ze immers niet meer geld terug te betalen dan ze kunnen missen."

Voor de begroting levert de toename ook geen problemen op, vervolgt de minister. In de verwachte investeringen is al meegenomen dat een deel van de studieleningen niet zal worden terugbetaald.

Deel dit artikel