Vragen leenstelsel in recordtijd beantwoord

In één nacht tijd heeft het ministerie van Onderwijs een nieuw spervuur aan vragen over het leenstelsel beantwoord. Niets staat een snelle behandeling van het ‘wetsvoorstel studievoorschot’ nog in de weg.

De partijen die tegen het leenstelsel zijn, hebben gistermiddag 61 pagina’s vragen ingeleverd bij onderwijsminister Bussemaker. Ze bleek vastbesloten om deze in recordtempo te beantwoorden, zodat het wetsvoorstel zo snel mogelijk behandeld kan worden in de Tweede Kamer.

Minister Bussemaker geeft onder meer antwoord op vragen over een bericht dat het Hoger Onderwijs Persbureau gisteren bracht: door nieuwe rekenregels voor de rente op studieleningen zijn studenten soms duizenden euro’s extra kwijt. Tot nog toe is de rente gekoppeld aan de rente op staatsleningen die drie tot vijf jaar lopen. Vanaf 2017 geldt de rente op leningen die vijf tot zes jaar lopen als norm.

Dat is nooit een geheim geweest, antwoordt Bussemaker op een vraag van het CDA. Dit stond in het akkoord dat ze in mei sloot met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks (“punt 5 in de puntsgewijze opsomming van de elementen van dat akkoord”) én het stond in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. “Daarmee is de Kamer naar het oordeel van de regering adequaat geïnformeerd”, aldus de minister.

Ze bestrijdt dat alle studenten extra geld kwijt zijn door de nieuwe rekenregels en wijst erop dat de rente voor dit jaar een honderdste lager zou zijn uitgevallen. Maar de minister erkent: “Gemiddeld genomen over een lange periode zal er wel een stijging zijn, doordat de 5-jaars rente natuurlijk hoger is dan de 3 tot 5-jaars rente, maar dit hoeft niet van jaar op jaar het geval te zijn.”

In meerdere antwoorden verwijst de minister naar de memorie van toelichting op de wet of schrijft ze dat de vraag al eerder is gesteld. Kamerlid Jasper van Dijk van de SP, die 45 pagina’s vragen indiende, vindt de beantwoording broddelwerk. “De invoering gebeurt nu overhaast en onzorgvuldig. Hiervan mag je geen haastklus maken.” Van beschuldigingen over vertragingstactieken en traineren wil hij niets weten. “Dat is absoluut niet het geval. Er is nog veel onduidelijkheid, en over zo’n ingrijpend voorstel kun je nooit te veel vragen stellen.”

Nu het ministerie van Onderwijs deze tweede ronde van schriftelijke vragen over het leenstelsel heeft beantwoord, staat niets een snelle behandeling van het wetsvoorstel nog in de weg. Naar verwachting wordt het voorstel dinsdag of woensdag in de Tweede Kamer besproken. De minister hoeft daar niet van wakker te liggen, want behalve coalitiepartijen VVD en PvdA steunen ook GroenLinks en D66 het wetsvoorstel.

De landelijke demonstratie tegen het leenstelsel staat gepland op 14 november. Dan is de wet waarschijnlijk al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Maar LSVb-voorzitter Tom Hoven liet eerder al weten dat het protest vooral bedoeld is om de senatoren in de Eerste Kamer op andere gedachten te brengen.

Deel dit artikel