Illustratie | iStockphoto.com

Erkenning voor techniekgeschiedenis

De European Association for the Study of Science and Technology (EASST) heeft de Freeman Award toegekend voor de boekenserie Making Europe; Technology and Transformations, 1850-2000. De serie is het resultaat van een onderzoeksprogramma dat wordt gecoördineerd door de aan de TU/e gevestigde Stichting Historie der Techniek. De prijs werd afgelopen vrijdag in ontvangst genomen door prof.dr. Johan Schot, tot dit jaar hoogleraar Techniekgeschiedenis aan de TU/e.

Making Europe is een zesdelige reeks boeken over de rol die techniek gespeeld heeft in (de eenwording van) Europa. Behalve Johan Schot - die niet alleen meeschreef aan een van de boeken, maar ook de rol van redacteur vervulde - droegen vanuit de TU/e ook prof.dr. Ruth Oldenziel en dr.ir. Erik van der Vleuten bij aan de techniekhistorische reeks. De boeken laten zien dat Europa niet (alleen) tot stand is gekomen door politieke processen, maar dat de eenwording van Europa in hoge mate werd gedreven door technologische en commerciële factoren.
 
Volgens het juryrapport zet Making Europe de Europese geschiedenis en identiteit in een nieuw, technologisch perspectief. Het wordt een 'verfrissende, ambitieuze en originele samenwerking' genoemd, die een nieuw beeld schept van hoe ‘Europa’ is ontstaan. De boekenserie is een resultaat van het door de Stichting Historie der Techniek geïnitieerde internationale netwerk Tensions of Europe. De afgelopen jaren zijn aan de TU/e diverse onderzoekers gepromoveerd op projecten in het kader van dit in 1999 opgerichte onderzoeksverband.

De Freeman Award werd afgelopen vrijdag uitgereikt op de EASST-conferentie in het Poolse Torun. De prijs, die behalve de eer ook een geldbedrag van duizend euro met zich meebrengt, is vernoemd naar Chris Freeman, een Britse innovatiewetenschapper. Freeman was oprichter van de Science Policy Research Unit van de University of Sussex, waarvan Johan Schot sinds dit jaar directeur is.   

Deel dit artikel