Elphi Nelissen benoemd tot voorzitter SER Brabant

Elphi Nelissen benoemd tot voorzitter SER Brabant

Elphi Nelissen, decaan van de TU/e-faculteit Bouwkunde, is benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. Zij neemt vanaf 1 januari de taken over van Jan van Vroenhoven die de positie van voorzitter tijdelijk vervulde na het overlijden van voorzitter Gerrit Jan Swinkels.

Elphi Nelissen is sinds 2011 hoogleraar en de eerste vrouwelijke decaan van de faculteit Bouwkunde. Deze functies blijft ze vervullen.

Nelissen is enthousiast over haar nieuwe rol als SER-voorzitter. "Ik kan er veel van leren en het is goed voor de verbinding van de TU/e met de provinciale en nationale agenda. Voor mezelf is het een kans om een totaal andere organisatie te leren kennen. Daarnaast hoop ik met mijn ervaring en kennis bij te kunnen dragen aan innovatie in de regio en de toekomst van Brabant."

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Met haar brede kennis en ervaring in het bedrijfsleven en haar uitstekende Brabantse netwerk is mevrouw Nelissen de gedroomde kandidaat als voorzitter Sociaal-Economische Raad Brabant en kan ze een goede bijdrage leveren aan het nieuwe adviesstelsel BrabantAdvies. Ze is inhoudelijk uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in de nieuwe economie en al jaren actief op het gebied van innovatie in de bouw en techniek. Met name in de ontwikkelingen op het gebied van technologie, onderwijs en de arbeidsmarkt in de nabije toekomst kan mevrouw Nelissen als voorzitter van SER Brabant van grote betekenis zijn voor Brabant.”

De Sociaal-Economische Raad Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. In BrabantAdvies werken de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Sociaal-Economische Raad Brabant (SER) en de Provinciale OmgevingsCommissie (POC) integraal samen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het beleid en de politieke discussie hierover. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de provincie.

Het bestuur van SER Brabant bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, zeven leden vanuit werkgeversverenigingen, zeven leden vanuit vakbonden en vijf afgevaardigden van regionale Kamers van Koophandel. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en wordt ondersteund door een fulltime secretaris en een parttime management assistente.

Adviezen komen tot stand via vier commissies: economie & innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt, ruimte & milieu, mobiliteit & infrastructuur. SER Brabant adviseert exclusief aan de provincie Noord-Brabant. De organisatie ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de provincie, de landelijke SER en de regionale Kamers van Koophandel.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel