Nestkast voor gierzwaluw aan het auditorium. Foto | Bart van Overbeeke

Gierzwaluwen van het Hoofdgebouw kunnen verkassen

Een kolonie gierzwaluwen heeft al twee decennia nesten in de gevel van het Hoofdgebouw. Nu dat gerenoveerd gaat worden, moet de TU/e de beschermde vogels alternatieve nestplaatsen bieden. Dienst Huisvesting gaat daarom deze week vijftig nestkasten plaatsen aan het Auditorium.

De secretaris van Stichting Stadsnatuur Eindhoven, Frans Hijnen, weet dat er al een jaar of twintig een kolonie gierzwaluwen nestelt in de randen van het Hoofdgebouw. Ook zitten er volgens hem vleermuizen in dezelfde spleten. Wanneer je bij de ingang van het Hoofdgebouw omhoog kijkt naar de randen waar de glazen vliesgevel zo’n twintig centimeter uitsteekt, zie je een afwerkrand. Via spleten kunnen de vogels en vleermuizen erachter komen om een nest te maken. “Ze vliegen tegen de muur en klimmen met hun scherpe nageltjes naar de holtes.”

Sinds Hijnen over de plannen van renovatie van het Hoofdgebouw las, maakt hij zich sterk voor de beschermde beestjes. Hij wil niet dat ze gestoord worden in het komend broedseizoen, of, in het ergste geval, voor altijd verdwijnen. “Gierzwaluwen komen eind april terug uit Afrika en zijn hier tot half augustus. In die tijd leggen ze één keer maximaal drie eieren. Als het jong uit het ei komt wordt het zes weken gevoed en dan moet het meteen naar het zuiden vliegen.”

Gierzwaluwen zijn zeer honkvaste vogels die na een verstoring mogelijk niet terugkomen. Met die zorgen meldde Hijnen zich bij Dienst Huisvesting. Daarop schakelde Ward Derix, projectleider renovatie en sloop Hoofdgebouw, ecologisch adviesbureau Ecologica in voor een onderzoek. “Voor ieder nest dat verdwijnt door renovatie, moeten we vijf nesten terugplaatsen. Omdat de vogels nu niet broeden, kan Ecologica pas in mei gaan tellen", zegt Derix.

Uit voorzorg plaatst Complan/Huybregts Relou alvast tweeënvijftig goedgekeurde kasten. Die komen aan het Auditorium te hangen, aan de oost- en westgevel onder de randen van de techniekruimtes. Derix: "Die plek is wat aanvliegroutes en afwezigheid van obstakels betreft het meest geschikt”. Tegelijkertijd komen aan de noord- en zuidzijde van het Auditorium acht nestkasten voor vleermuizen te hangen.

De noodnesten zullen er vier jaar hangen. De bedoeling is dat de gierzwaluwen na de renovatie terug kunnen naar de gevel van het Hoofdgebouw. “Dat was een harde eis in het ontwerp”, zegt Derix. “Er komt een vliesgevel waar de vogels - en vleermuizen - kans krijgen om te nestelen.”

Deel dit artikel