Jan Mengelers (rechts) overhandigt het cahier aan Wim van de Donk.

CvB-voorzitter Mengelers: 'Brainport staat weer op een kantelpunt'

De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brabant -de triple helix- moet worden uitgebreid met de inbreng van de burger. De universiteit moet een vraagbaak worden voor kleinere bedrijven, publieke organisaties en burgers. Collegevoorzitter Jan Mengelers schrijft dat in een essay dat hij deze middag heeft aangeboden aan de provinciale Statenleden en de Commissaris van de Koning.

Mengelers heeft zijn persoonlijke visie op hoe Brabant zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen om economisch voorop te kunnen blijven lopen, vastgelegd in Het Nieuwste Cahier #2. Hij schreef het op uitnodiging van Wim van de Donk, de Brabantse Commissaris van de Koning, en het digitale platform BrabantKennis.

Hij schetst de ontwikkelingen in twee na-oorlogse tijdvakken. In de periode tot 1985 waren twee partijen leidend in het economisch beleid: de overheid en het bedrijfsleven. In de periode na 1985 (tot nu) komen daar de kennisinstellingen bij en die drie partijen vormen de veelgeroemde triple helix.

Die constructie heeft Brainport veel economische voorspoed gebracht. Maar volgens Mengelers staat Brainport op dit moment weer op een kantelpunt als het er om gaat die voorspoed te behouden. Aan de triple helix moet een vierde partij worden toegevoegd: de burger/de eindgebruiker. In de huidige ‘connected’ wereld kan die veel meer invloed uitoefenen maar ook meehelpen en meedenken met het innovatieproces.

Mengelers houdt daarom ook een pleidooi voor het creëren van een grote Living Labs-omgeving in Brabant. Daarmee kan Brainport en Brabant in bredere zin een leidende positie bereiken als ‘proeftuin voor Europa’. Hij denkt aan Living Labs op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, veiligheid en agrofood. 

Mengelers hoopt dat zijn essay invloed zal hebben op de richting van het provinciale beleid. "Makkelijk zal dat niet zijn", zegt hij, "want als het goed gaat, zijn de geesten meestal niet rijp voor verandering. Maar juist dan is het nodig."

Deel dit artikel