TU/e scoort goed in in U-Multirank onderzoek

De TU/e behoort tot de top 8% van beste universiteiten wereldwijd. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde U-Multirank. Op bijna twee derde van de toetsingscriteria behaalt de TU/e de hoogst haalbare score (A). Daarmee hoort Eindhoven bij een select gezelschap van hoger onderwijsinstellingen die meer dan tien A-kwalificaties krijgt. Van alle Nederlandse universiteiten doet alleen Wageningen het net iets beter.

Bij de samenstelling van de lijst zijn verspreid over 83 landen in totaal ruim 1.200 onderwijsinstellingen, 1.800 faculteiten en 7.500 opleidingen beoordeeld. Ruim 85.000 studenten namen deel aan het onderzoek. Vijf gebieden zijn bij de totstandkoming van de U-Multirank getoetst: onderwijs en slagingspercentages, onderzoek, valorisatie, internationalisering en regionale verankering. U-Multirank gebruikt daarbij een onderverdeling en waardering van A (zeer goed) tot E (zwak). In totaal zijn er 31 indicatoren. De TU/e scoort 18 keer een A. Alle TU/e-resultaten staan hier.

De onderzoekers benadrukken dat geen enkele universiteit in staat is om over de totale breedte van het scala goed te scoren. Het valt juist op dat de meeste instellingen goed of zeer goed zijn in één specifiek gebied.

De U-Multirank is ontwikkeld door een onafhankelijk consortium van onderwijs-onderzoeksinstellingen en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Doel is niet zozeer om een ranglijst samen te stellen, als wel om het onderling vergelijken tussen universiteiten te verbeteren. Het onderzoek is met name bedoeld om de sterktes en zwaktes van instellingen inzichtelijk te maken.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel