De Delftse collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg, momenteel ook voorzitter van de 3TU.Federatie, en Alexander Rinnooy Kan (rechts).

TU’s willen Rinnooy Kan inspireren met ‘vernieuwingsbundel’

‘Agenda voor Nederland inspired by technology’, zo heet de bundeling van essays die de drie TU’s maandagochtend mede overhandigden aan Alexander Rinnooy Kan. De tien essays beschrijven elk een vernieuwingsopgave voor Nederland en dienen als bijdrage aan het debat over de Nationale Wetenschapsagenda, waar Rinnooy Kan mede-voorzitter van is.

De essays beschrijven ‘de noodzaak de onderzoeks- en innovatie-inspanningen te richten op juist díe tien economisch-maatschappelijk relevante onderwerpen waarin Nederland zowel een gedegen kennisbasis als marktpotentie heeft’, aldus de schrijvers. Of, zoals IJsbrand Haagsma, secretaris van de 3TU.Federatie, verduidelijkt: “Dit zijn dé onderwerpen waarop maatschappelijk relevant onderzoek kan worden gedaan, waar economische kansen liggen en waarin we sterk zijn”.

In de essays komen mondiale ontwikkelingen aan bod -zoals de beschikbaarheid van grondstoffen, water en duurzame energiebronnen-, maar ook de digitalisering van samenlevingen en opkomende technologieën die de industrie wereldwijd drastisch veranderen. Tevens wordt besproken hoe de leefbaarheid van groeiende steden kan worden bevorderd, rekening houdend met maatschappelijke veranderingen (onder meer vergrijzing), fysieke veranderingen (zoals de klimaatverandering) en technologische vernieuwingen (bijvoorbeeld op het gebied van energievoorziening en mobiliteit).

Naast de TU/e, de TU Delft en de Universiteit Twente droegen ook Wageningen UR, onderzoeksinstituut TNO en Technologiestichting STW bij aan de bundel. 3TU-secretaris Haagsma benadrukt dat het om “gemeenschappelijk gedragen thema’s” gaat, waarin elk van de betrokken instellingen tenminste enkele van haar eigen huidige onderzoekszwaartepunten terugziet.

De essays dienen volgens hem als “handreiking en inspiratie” bij het clusteren van de in totaal twaalfduizend vragen die voor de Nationale Wetenschapsagenda werden ingediend. Vijf commissies vanuit de KNAW gaan zich over die clustering buigen en volgens Haagsma bekijken “welke vragen nu geschikt zijn om door de wetenschap beantwoord te worden”.

Wetenschappelijke instellingen zoals universiteiten krijgen volgens Haagsma bovendien toegang tot de hele database van twaalfduizend vragen, die ook op onderwerp kan worden doorzocht. “Van de wetenschap wordt verwacht dat ze ook zelf aan de slag gaat; dat instellingen zich laten inspireren door de vragen en hier hun eigen agenda’s mede op gaan richten.”

De bundel werd vanochtend aan Rinnooy Kan aangeboden tijdens de Innovation & Technology Conference van de 3TU.Federatie in Rotterdam. Collegevoorzitter Jan Mengelers was aanwezig namens de TU/e.

Deel dit artikel