TU/e-natuurkundige naar VS met Rubicon-beurs

Rubicon-beurs voor zestien jonge onderzoekers

Het nieuwe jaar begint goed voor zestien jonge wetenschappers, onder wie natuurkundige Joost van Bree, eerder verbonden aan de TU/e. Zij mogen met een Rubicon-beurs naar het buitenland om één of twee jaar onderzoek te doen. Van Bree gaat voor twee jaar naar het Amerikaanse Chicago.

De recent gepromoveerde wetenschappers zijn gekozen uit 81 aanvragers. Acht van hen gaan naar de Verenigde Staten, drie naar Zwitserland en twee naar Italië. De drie anderen kiezen voor Groot-Brittannië, Canada en België.

Ze gaan onder meer onderzoek doen naar 3D-printen, opvoeding, de evolutie van bacteriële kolonies en de overwegingen van migranten om ergens te blijven. Vooral de Universiteit Utrecht valt in deze ronde op: daar komen vier onderzoekers vandaan.

'Diamanten magneet-sensor met een twist', zo heet het onderzoeksproject waarmee Joost van Bree, eerder onderzoeker aan de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde, zich in de kijker speelde bij de onderzoeksfinancier NWO. "Atomen gedragen zich als kleine magneetjes", legt Van Bree uit via de mail.  "Door met een sensor op nanoschaal deze magnetische velden te meten, kun je de magnetische eigenschappen en structuur van materialen bepalen: dit is van groot belang voor onderzoek naar nieuwe materialen."

De huidige meettechniek vereist echter dat het te bestuderen materiaal een magnetische (strooi)veld buiten zichzelf heeft, aldus Van Bree.  Slechts een beperkt aantal materialen hebben deze eigenschap. "Mijn onderzoek draait om het opheffen van deze beperking door gebruik te maken van het magneetveld van een enkele atomaire onzuiverheid in diamant, het zogeheten NV-centrum. Dit centrum gedraagt zich als een kunstmatig atoom met gunstige optische, magnetische en quantummechanische eigenschappen."

Van Bree gaat met zijn beurs naar de Verenigde Staten, naar het Institute for Molecular Engineering van de University of Chicago. De onderzoeker verbleef afgelopen driekwart jaar trouwens ook al voor zijn werk in de VS en is sindsdien niet meer aan de TU/e verbonden. De universiteit speelde volgens hem 'een (kleine) ondersteunende rol' in het aanvragen van de Rubicon-beurs.

NWO kent drie keer per jaar Rubicon-beurzen toe. In totaal kunnen ongeveer zestig onderzoekers ermee op pad. De hoogte van de beurs is afhankelijk van het onderzoek, maar NWO verdeelt zo’n zeven miljoen euro per jaar.

Deel dit artikel