Kernfusiemaster scoort weer als beste bij studentenenquête

Waarop is het succes van de vier jaar oude masteropleiding Science and Technology of Nuclear Fusion gebaseerd? Is dat wellicht op een reep chocola? Bij de bekendmaking van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) kwam deze master vorige week weer als best gewaardeerde TU/e-opleiding uit de bus. Dit keer moest men de toppositie - 4,6 op een schaal van 5 - wel delen met de master Innovation Sciences.

Hoogleraar Niek Lopes Cardozo en opleidingsdirecteur Roger Jaspers sommen kort de pluspunten van hun master op: "We zijn een kleine opleiding en houden ons bezig met een cool en maatschappelijk relevant onderwerp. Daarnaast werken we met een recent ontworpen curriculum en met moderne onderwijsmethoden.” En, een beetje gekscherend, maar toch wel met een serieuze ondertoon voegen ze er aan toe: “Die hoge studentenwaardering die we nu al voor het derde jaar achtereen weten binnen te halen, zou zomaar eens zijn terug te voeren op een reep chocola.”

Dat vraagt om een nadere toelichting. Lopes Cardozo: “We organiseren enkele keren per week een science lunch voor onze masterstudenten, promovendi en stafleden, waarbij een student een 12-minuten praatje geeft. Voordat het praatje begint, gaat de spreker vijf minuten de gang op en brainstormen de aanwezigen heel geanimeerd over het abstract. Daardoor is iedereen helemaal scherp tijdens het praatje en krijgen we een discussie van hoge inhoudelijke kwaliteit. En het belangrijkste: degene die met de beste vraag komt, wint een reep chocola. Ter beoordeling aan de spreker. Maar de zaal kan ook collectief besluiten dat het praatje zo goed was dat de spreker de reep zelf mag houden.”

Volgens Jaspers brengt het de studenten en promovendi niet alleen presentatievaardigheden bij, maar leren ze ook kritisch naar elkaars werk te kijken en er constructief commentaar op te leveren. “Het zijn niet alleen de mensen die in Flux werken die bijdragen leveren, maar ook onze studenten die in het buitenland actief zijn – op dit moment zitten er zeven in diverse Aziatische landen - schuiven via een videoverbinding aan bij deze lunchbijeenkomsten.”

Lopes Cardozo is verguld met de blijvend hoge waardering in de Nationale Studenten Enquête. De nu vier jaar oude master - een interdisciplinair initiatief van de faculteiten Technische Natuurkunde, Electrical Engineering en Werktuigbouwkunde - mag over de instroom niet klagen. Jaspers: “In september zijn twintig nieuwe studenten van start gegaan en daarmee liggen we eigenlijk een jaar voor op onze verwachtingen. Doorgroeien naar vijfentwintig studenten is zeker haalbaar en de markt vraagt er ook om. Er is zeker ook nog veel te winnen wat betreft buitenlandse en vrouwelijke instroom.”

Volgens Lopes Cardozo gaan niet alle afstudeerders verder in het kernfusie-onderzoek. “Een deel wel, maar er gaan er ook veel het bedrijfsleven in en dat op veel verschillende terreinen. Dat kan ook omdat onze master multidisciplinair van opzet is: de studenten leren in een internationale omgeving te werken in multidisciplinaire teams, aan onderwerpen waarin veel verschillende expertisegebieden bij elkaar komen. Dat kan gaan om zeer hete plasma’s, sterke magneetvelden, materialen in extreme omstandigheden, nucleaire technologie, complexe computermodellen en data-analyse, en geavanceerde meetmethoden en controltechnologie."

Daarnaast besteedt de opleiding veel aandacht aan het ontwikkelen van de academische competenties, volgens het door de TU/e ontwikkelde en gehanteerde ACQA (Academic Competencies and Quality Assurance) framework, aldus de hoogleraar. "Dus niet alleen aandacht voor vakinhoudelijk kennis, maar juist ook voor de algemene competenties zoals het vormen van een wetenschappelijk oordeel, samenwerken en het plaatsen van het eigen werk in de maatschappelijke context."

Jaspers voegt er nog aan toe dat elk kwartiel met iedere masterstudent een gesprek van ongeveer een halfuur gehouden wordt. “Dat houdt de lijntjes kort en wij blijven zeer goed op de hoogte van vorderingen van onze studenten.”

Binnen afzienbare tijd hopen Lopes Cardozo en Jaspers de staf uit te breiden middels een tenure track-aanstelling. “Die kunnen we goed gebruiken nu de instroom zo stevig blijft groeien. We zijn in gesprek met een uitstekende vrouwelijke kandidaat”, zegt Lopes Cardozo. “Die zou dan tevens als rolmodel een positieve invloed kunnen hebben op het aantrekken van vrouwelijke studenten – want zoals vele opleidingen aan de TU/e hebben we daar nog wel een inhaalslag te maken.”

De oordelen over de TU/e staan hier, uitgesplitst naar punten voor de universiteit in het algemeen en de scores van haar afzonderlijke opleidingen.

Deel dit artikel