Vakbonden en universiteiten botsen over cao

Er komt voorlopig geen nieuwe universitaire cao. De onderhandelingen tussen universiteiten en vakbonden zijn vastgelopen. De vakbonden noemen het bod van de universiteiten “zó mager” dat ze gezamenlijk hebben besloten om het overleg op te schorten. De aangeboden loonsverhoging was volgens hen niet hoog genoeg.

Het conflict gaat over de loonsverhoging van vijf procent die vorig jaar is afgesproken in het loonruimteakkoord: een parapluakkoord voor de hele publieke sector, waaronder het onderwijs. De universiteiten zeggen dat ze zich gewoon aan de afspraak houden, terwijl de vakbonden dat heel anders zien.

Maak de rekensom maar, zeggen de universiteiten. Vorig jaar ging het loon in januari met twee procent omhoog en in september kwam er nog 1,25 procent bij. En dit kalenderjaar nog eens één procent. Dus bieden de universiteiten nu een loonsverhoging van 0,8 procent om op die vijf procent uit te komen.

Welnee, zeggen de vakbonden, zo moet je niet rekenen. De universiteiten zouden veel te ver van die vijf procent afzitten. Ze waren niet bereikbaar om hun eigen opvatting toe te lichten.

Maar het conflict tussen vakbonden en werkgevers gaat niet alleen over het salaris. Ook de ontslagvergoeding is een steen des aanstoots. De vraag is wat een werknemer in geval van ontslag moet meekrijgen: hoeveel jaar wordt zijn salaris doorbetaald en hoeveel krijgt hij in één keer? De universiteiten willen de premie van een derde ww-jaar voor hun rekening nemen, als de vakbonden water bij de wijn willen doen en de regeling van de ‘transitievergoeding’ minder hard willen maken.

Verder willen de vakbonden graag landelijke afspraken maken over werkdruk en loopbaanbeleid, maar de universiteiten niet. Die praten er liever met hun eigen medezeggenschapsraden over. “Zo wordt recht gedaan aan de lokale verschillen en worden maatwerkoplossingen per universiteit mogelijk”, stellen ze in een reactie.

In de vorige cao maakten de vakbonden overigens landelijke afspraken over het terugdringen van tijdelijke contracten in het universitaire onderwijs. Toevallig bleek vandaag dat die afspraken nogal zacht waren: waarschijnlijk voldeden vrijwel alle universiteiten er op voorhand aan.

Donderdag 9 juni organiseren de bonden aan de TU/e een bijeenkomst naar aanleiding van het vastlopen van de onderhandelingen. Die bijeenkomst vindt plaats in zaal 13 in het Auditorium en is van 12.00 tot 13.30 uur. Iedereen is hier welkom.

Deel dit artikel