OSIRIS maakt eerder afmelden voor tentamens noodzakelijk

Door de invoering van het studenteninformatiesysteem OSIRIS moeten masterstudenten zich in het vervolg eerder afmelden voor tentamens. In het ongunstigste geval al drie weken voor het tentamen. Jan Fransoo, dean van de Graduate School, betreurt de aanpassing, maar zegt dat die onvermijdelijk is. Er is wel een coulance-regeling van kracht.

Masterstudenten die zich willen afmelden voor een tentamen, kunnen dat in de toekomst nog tot vijf werkdagen voor de start van de tentamenperiode doen. Tot nu toe kon dat nog tot vijf dagen voor het tentamen zelf. De invoering van het studenteninformatiesysteem OSIRIS op 13 maart, waar ook het inroosteren van de tentamenruimtes op wordt gebaseerd, heeft er volgens dean Jan Fransoo toe geleid dat deze aanpassing onvermijdelijk is.

Studentenfractie Groep-één kaartte het onderwerp maandag aan in de universiteitsraadvergadering. Fractielid Neeltje Voesenek zegt dat haar fractie niet gelukkig is met de manier waarop dit onderwerp aan de U-raad is voorgelegd.

Voesenek: “De donderdag voor Kerst kreeg de U-raad de stukken toegestuurd die betrekking hadden op deze aanpassing, met de mededeling dat het slechts om enkele administratieve wijzigingen zou gaan. Als we er nog voor om tafel wilden met de dean van de Graduate School moest dat uiterlijk voor 5 januari gebeuren. Op dat moment zagen we de urgentie er niet van in, maar pas bij de voorbereiding voor de eerste vergadering van dit jaar werd duidelijk waar het precies om ging. Die ‘administratieve wijzigingen’ betekenen een aanzienlijke verslechtering voor de masterstudenten.”

Volgens Voesenek kan het straks zo zijn dat studenten in het ongunstigste geval al drie weken voor een tentamen moeten beslissen of ze al dan niet aan een tentamen deelnemen. “Dat, terwijl veel studenten pas in de collegevrije week die vooraf gaat aan de tentamenperiode in staat zijn om zo’n afweging te maken.”

Ook dean Fransoo is niet gelukkig met het feit dat een nieuw administratief systeem bepaalde wijzigingen in procedures afdwingt. “Dat is ongewenst en ik vind het een ongelukkige situatie, maar kan helaas geen kant uit. Het OSIRIS-team heeft het afgelopen najaar echt geprobeerd een oplossing te zoeken, maar voor dit onderdeel is dat niet gelukt.”

Coulance-regeling

De late toezending van de voorstellen naar de U-raad hing volgens Fransoo samen met het streven om zo weinig mogelijk door het systeem afgedwongen wijzigingen te moeten doorvoeren. Volgens hem waren er al wel afspraken gemaakt over een coulance-regeling.

“Toen vorige week duidelijk werd dat de U-raad op dat vlak meer zekerheden ingebouwd wilde zien, heb ik toegezegd dat er een expliciete voetnoot komt in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) bij zowel het aanmelden als terugtrekken. Daarin wordt gemeld dat als studenten dit doen voor de ‘oude’ deadline, dus vijf dagen voor het tentamen, dit alsnog handmatig zal worden verwerkt.”

Komende weken worden studenten nog uitgebreid over deze aanpassingen geïnformeerd, onder meer via de mail en op de schermen op de campus. "We doen ook een dringend beroep op hen om zich zoveel mogelijk aan de nieuwe deadline te houden", zegt Fransoo. "Ervaring met soortgelijke oproepen, zoals vorig jaar met het verzoek om je indien mogelijk drie weken van tevoren aan te melden voor tentamens, leert ons dat het overgrote deel van de studenten dergelijke verzoeken opvolgt.”

Voesenek van Groep-één zegt dat de U-raad de hele verdere afhandeling nauwgezet gaat volgen, “maar het voelt nu toch wel of we min of meer gedwongen zijn om deze aanpassingen dan maar te slikken. Dit had op een nettere manier gemogen.”

Deel dit artikel