Foto | iStock

Tien tips voor het verknoeien van je publicatie

Doe vooral geen literatuuronderzoek, pik zonder referentie uit andermans werk omdat je deadline snel dichterbij komt en doe de spelling en grammatica maar met de Franse slag. Bouwkundehoogleraar Bert Blocken publiceerde begin januari een top-tien van dingen die je zeker moet doen om een hele slechte publicatie af te leveren. Woensdagmiddag 1 maart geeft hij er in een webinar een toelichting op.

In de publicaties die hij als redacteur van twee wetenschappelijke tijdschriften geregeld moet beoordelen, stuit bouwkundehoogleraar Bert Blocken voortdurend op dezelfde fouten en omissies. Naar aanleiding hiervan besloot hij een lijstje samen te stellen van tien dingen die een wetenschapper zeker een hele slechte publicatie zullen opleveren.

Met het omdraaien van de richtlijnen die normaal gelden voor het schrijven van een wetenschappelijke publicatie, hoopt hij de aandacht te trekken van jonge, beginnende wetenschappers. “Vooral die groep wil ik zien te bereiken”, zegt de hoogleraar Building Physics. “Die omkering zorgt voor een komisch effect, maakt het daarmee hopelijk aantrekkelijker, maar het onderwerp wordt er niet minder belangrijk door.”

Blocken, die aan de faculteit Bouwkunde zelf 32 promovendi onder zijn hoede heeft, ziet de publicatiedrift onder wetenschappers alleen maar toenemen. En daarmee ook de negatieve uitwassen die zich daarbij voordoen. “Vreemd is dat niet in een tijd waar je als wetenschapper steeds nadrukkelijker wordt beoordeeld op basis van je wetenschappelijke output. De kwaliteit lijdt er echter wel onder. Nu is het bekende gezegde publish or perish. Ga je echt de fout in, dan wordt dat publish and perish."

Beginnende onderzoekers doen er verstandig aan de lijst van Blocken in tegenovergestelde richting na te volgen, willen ze gevrijwaard blijven van wetenschappelijke kleerscheuren. Blocken: “Dat heb ik overigens zelf ook moeten leren. Toen ik in 1999 mijn eerste publicatieconcept voorlegde aan mijn promotor, kreeg ik het ook terug vol met vuurrode doorhalingen en tientallen opmerkingen.”

Woensdagmiddag 1 maart geeft Blocken van 15.00 tot 16.00 uur een webinar, waarin hij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toelichting geeft op zijn lijstje. Inschrijven kan nog via de site van de Elsevier Publishing Campus. Op dit moment hebben zevenduizend belangstellenden zich er al voor aangemeld.

Deel dit artikel