In Memoriam | Joseph Anton Klostermann

Het droevige bericht bereikte het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde dat op dinsdag 14 augustus professor dr.ir. Joseph Anton Klostermann is overleden in zijn woonplaats Ede. Hij was emeritus-hoogleraar Materiaalkunde.

Joseph Anton Klostermann begon zijn loopbaan na zijn opleiding HTS Werktuigbouwkunde bij Lips in Drunen, waar hij zich bezighield met het gietproces van scheepsschroeven en verantwoordelijk was voor het beproeven van de materiaaleigenschappen van de gietstukken. Dit bracht hem er toe om zich verder te ontwikkelen, waarbij hij begon als werkstudent Materiaalkunde aan de TU Delft. Zijn afstudeeronderzoek liep uit tot een promotieonderzoek en in 1970 behaalde hij de titel van doctor aan de TU Twente.

Na zijn hoogleraarbenoeming aan de TU/e in 1973 tot aan zijn pensionering in 1990 werkte hij met grote inzet aan de Werktuigbouwkundige Materiaalkunde, waarbij men hem kenmerkte als een collegiale en amicale collega. Met name het uitdragen van kennis aan studenten en promovendi gaf hem veel voldoening. Er was altijd ruimte voor informele groepscontacten en brainstormsessies.

De TU/e verliest met hem een inspirerend wetenschapper en motiverend mentor en wij zijn uiterst dankbaar voor de rol die hij voor onze universiteit en faculteit gedurende een groot aantal jaren heeft mogen vervullen.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Connie, hun kinderen Judith, Anton, Valérie, Reinhilde, hun schoonzonen en -dochter Hans, Darja, Herman, Aksel en hun kleinkinderen Ilse, Maxime, Joris, Marijn, Pjotr, Isamare, Yara en Kyan.

Het bestuur van de faculteit Werkuigbouwkunde

Deel dit artikel