Foto | Shutterstock

Internationale kamerzoeker stuit vaak op #dutchonly

Het nieuwe collegejaar begint en daarmee voor veel studenten ook de zoektocht naar een kamer. In een krappe markt geen sinecure, zeker niet voor internationale studenten. Ook in Eindhoven komt in Facebook-groepen gericht op studentenhuisvesting steeds vaker #dutchonly voor. In de groep ‘Find a room(mate) or house in Eindhoven - kamer(s) in Eindhoven’ (ruim 18.000 leden) staat deze hashtag bij verreweg de meeste advertenties pontificaal bovenaan. Alleen studenten die Nederlands spreken, zijn welkom.

door
foto Shutterstock

Bijna alle Nederlandse studentensteden kampen op dit moment met een groot kamertekort. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) constateerde vorig jaar al dat maar liefst veertigduizend studenten geen woonruimte kunnen vinden en nog noodgedwongen thuis wonen. Met zo’n grote vraag en weinig aanbod gaan ook de prijzen omhoog.

Studenten vinden vooral in de grote steden maar lastig een kamer en de gemiddelde prijs is inmiddels opgelopen tot boven de vierhonderd euro, zo schreef de Volkskrant twee weken terug naar aanleiding van een onderzoek van Kamernet.nl. Er is de afgelopen jaren wel veel bijgebouwd, maar het is niet voldoende, ook omdat de instroom van internationale studenten sterk is toegenomen. “We hebben een beetje onderschat hoe groot de groei van het aantal internationale studenten zou zijn”, zei Ardin Mourik van Kenniscentrum Studentenhuisvesting onlangs in Nieuwsuur.

Zowel nationale als internationale studenten worstelen dus met dit probleem, maar voor die laatste groep is het nog een stuk lastiger door het grote aantal advertenties met #dutchonly. Het gaat dan niet eens per se om afkomst, maar vooral om de beheersing van de taal. Het machtig zijn van het Nederlands is een primaire voorwaarde om in aanmerking te komen voor de aangeboden kamer.

Tradities

Op 1 oktober 2017 telde in Eindhoven alleen de TU/e al 1.510 internationale studenten en die hebben allen huisvesting nodig. Voor hen bestaat niet de mogelijkheid nog bij hun ouders te blijven wonen én tegelijkertijd hier te studeren. Cosmos, de internationale studentenvereniging van de TU/e, kent het fenomeen. Bestuurslid Gergő Sütő: “Nadat ik zowel met Nederlandse als met internationale studenten gesproken heb over het topic #dutchonly, ben ik tot de conclusie gekomen dat huizen met alleen Nederlandse studenten in het algemeen meer waarde hechten aan tradities dan gemixte huizen. Daarnaast spreekt de meerderheid van de Nederlandse studenten liever geen Engels in hun privéomgeving en vrije tijd. Internationale studenten hebben ook een andere manier van socializen en verdelen hun tijd over verschillende vriendengroepen, wat hun huisgemeenschap minder hecht maakt.”

Sütő begrijpt dat het belangrijk is om bij een gemeenschap te horen, zowel voor Nederlandse als voor internationale studenten, maar haalt ook een ander belangrijk punt aan: “Ik denk dat internationale studenten niet zozeer stress hebben omdat het ze niet lukt een kamer te krijgen in een Nederlands studentenhuis. Ze hebben stress om überhaupt een kamer te krijgen door het grote tekort daaraan. Als de gemeente dat probleem zou kunnen oplossen met voldoende beschikbare kamers voor alle studenten, was deze discussie nooit zo verhit geworden.”

In de Eindhovense Facebookgroep voor studentenhuisvesting zijn ook posts te vinden waar #dutchonly wordt bediscussieerd. Sommige Nederlandse studenten geven aan dat ze gewoon Nederlands willen kunnen spreken met hun huisgenoten. Ondanks dat veel Nederlanders prima Engels spreken, wil dat blijkbaar niet zeggen dat ze dit ook buiten hun studeertijd willen doen. Daarnaast wordt soms aangehaald dat er huisbazen zijn die eisen dat de nieuwe huisgenoot een Nederlands sprekende student is.

Lees verder onder het kaderstuk.

Tekort aan kamers

Tegen de achtergrond van de kwestie #dutchonly speelt de algehele krapte op de studentenkamermarkt: verhuurders kunnen zich de luxe permitteren om bepaalde groepen uit te sluiten omdat zij hun kamers toch wel gevuld krijgen. Hoewel die krapte in Eindhoven beslist minder ernstig is dan bijvoorbeeld in Amsterdam of Groningen - waar de universiteit haar personeel heeft opgeroepen om eerstejaars internationale studenten in huis te nemen die nu noodgedwongen in tenten slapen -, hebben ook hier studenten vaak moeite om een kamer te vinden.

Volgens het rapport ‘Check je kamer’ van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) betaalt twee derde van de studenten in Eindhoven te veel voor zijn of haar kamer - gemiddeld bijna negentig euro per maand. Hierover heeft Eva de Bruijn, student Industrial Design aan de TU/e en raadslid voor GroenLinks in de Eindhovense gemeenteraad, onlangs vragen gesteld aan het college van B&W. Zij vraagt de stadsbestuurders hierin of zij actief willen zoeken naar oplossingen voor het gebrek aan woonruimte en de structureel te hoge huurprijzen.

Wil je jouw ervaringen delen?

Cursor zoekt contact met internationale studenten in Eindhoven die tijdens hun zoektocht naar een kamer tegen dit probleem aanlopen, en hierover hun mening willen geven. Maar ook met bewoners van studentenhuizen waar #dutchonly de norm is. Wat is voor jullie de reden om niet in een gemixt huis te willen wonen? Laat je reactie achter of neem contact met ons op.

De groep op Facebook waar in het stuk naar verwezen wordt, is ‘Find a room(mate) or house in Eindhoven - kamer(s) in Eindhoven’. Het is een besloten groep, alleen toegankelijk als je lid bent.

Deel dit artikel