Vici-winnaar TU/e vertrekt naar CWI in Amsterdam

Hoogleraar Nikhil Bansal van de faculteit Wiskunde en Informatica kreeg vorige week een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro toegewezen. Hij was aan de TU/e de enige die er dit jaar een ontving. Bansal, die de verbanden tussen discrete en continue wiskunde onderzoekt, vertrekt echter naar het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), waar hij deels al werkzaam was, en hij neemt de beurs daar mee naartoe.

Het gebied waar Bansal zich met zijn onderzoek op richt is in zijn eigen woorden een ‘hot topic’. Bansal, die in 2011 aan de slag ging aan de TU/e, wil de subsidie gebruiken om nieuwe algoritmische technieken te ontwikkelen om discrete beslissingen te nemen op een continue manier. Toepassingen daarvan verwacht hij te kunnen gebruiken in de logistiek, de bio-informatica, in chipontwerp en bij machine learning.

Maar dat onderzoek gaat hij dus uitvoeren in Amsterdam. Drie maanden geleden liet Bansal al aan het faculteitsbestuur weten dat hij de overstap maakt naar het daar gevestigde Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Dat was ruim voordat hij wist dat NWO hem de Vici-beurs zou toewijzen. Aangezien deze beurzen persoonsgebonden zijn, neemt hij de anderhalf miljoen euro mee naar zijn nieuwe werkgever. Met het subsidiegeld kan hij twee promovendi en drie postdocs aannemen. De promovendi zullen echter wel hun graad behalen aan de TU/e, aangezien het CWI geen diploma’s mag uitreiken.

Handelsreiziger

Zijn onderzoeksgebied is niet eenvoudig uit te leggen aan een buitenstaander. Het beste werkt de verwijzing naar het probleem van de handelsreiziger. Die moet een hele reeks steden bezoeken, maar hoe bereken je nu dat hij dat op de meest optimale manier doet? Bansal: “De mogelijkheden zijn eindeloos, die kun je nooit allemaal doorrekenen, dus honderd procent optimaal zal het nooit worden. Ergens in het berekenen van de zo optimaal mogelijke oplossing zit een barrière, dus je moet algoritmes ontwikkelen die je tot aan dat punt brengen en hopelijk er ook over. Op dit moment lukt dat niet en bestaan er enorme gaten in onze kennis om dat voor elkaar te krijgen, zelfs als het gaat om de meest basale vragen.”

De afgelopen vijf jaar zijn er volgens Bansal grote doorbraken geweest op dit gebied. “Men heeft ontdekt dat het gebruik van methodes uit de continue wiskunde interessante inzichten opleveren bij het oplossen van discrete problemen. Ik wil de komende jaren de verbindingen tussen deze twee methodes systematisch gaan onderzoeken. Om te beginnen met gebruikmaking van de discrepantietheorie. Die onderzoekt wat verloren gaat tussen discrete en continue wiskunde en ik heb aangetoond dat dit nieuwe sterke algoritmes kan opleveren. Ik zie die als erg beloftevol voor de toekomst.”

Bansal, die in 2013 al een ERC-beurs ontving, zal nog tot juni van dit jaar voor negentig procent van zijn tijd aan de TU/e werken. Hier begeleidt hij op dit moment nog drie promovendi en twee postdocs. Daarna verdeelt hij tot juni 2019 zijn tijd gelijkmatig over het CWI en de TU/e. Na die datum is hij nog voor twintig procent van zijn tijd actief aan de TU/e. 

Foto | Vincent van den Hoogen

Deel dit artikel