In Memoriam | Rudi Pijs

Met grote verslagenheid hebben zijn collega's bij Dienst Interne Zaken en de medewerkers en studenten bij de faculteiten IE&IS en ID kennisgenomen van het overlijden op 18 maart van hun zeer gewaardeerde collega Rudi Pijs.

Rudi heeft zich bijna 30 jaar ingezet voor de Technische Universiteit Eindhoven. Via de Dienst Interne Zaken ging hij voor de studenten en de studieverenigingen van de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences en Industrial Design door het vuur om hen een onvergetelijke studietijd te bezorgen. Ook voor de medewerkers regelde hij álles wat hij kon regelen, tot en met een heel prettige sfeer. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor de TU/e-Brandweer.

Rudi, we gaan je ontzettend missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Linda, zijn kinderen Jeroen en Evelien en naar zijn familie en vrienden.

Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Martin Boers en alle medewerkers van Dienst Interne Zaken & faculteitsbesturen van IE&IS en ID en al hun medewerkers

Deel dit artikel