Foto | Shutterstock

Foute inschatting OCW leidt mogelijk tot meer korting

Het totale aantal studenten aan Nederlandse universiteiten ligt dit jaar vijf procent hoger dan vorig jaar. Het ministerie rekende op twee procent stijging en heeft de groei onderschat volgens universiteitenvereniging VSNU.

door
foto Shutterstock

Opnieuw is de zogeheten ‘referentieraming’ van het ministerie van OCW - de voorspelling van het aantal ingeschreven studenten - te laag. Het totale aantal bedraagt dit collegejaar 290 duizend, blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers die universiteitenkoepel VSNU deze ochtend presenteerde.

Vorig jaar leidde die onderschatting tot een gat in de begroting en uiteindelijk tot een zogeheten doelmatigheidskorting: een bezuiniging die vanaf 2021 voor alle onderwijssectoren samen 183 miljoen euro bedraagt en waaraan het hoger onderwijs en onderzoek vanaf 2021 bijna vijftig miljoen moeten bijdragen. Door de nieuwe inschattingsfout van het ministerie zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs, vreest de VSNU.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg maakt zich zorgen, vooral gezien de hoge werkdruk aan de universiteiten: “De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau kan blijven en ook beantwoordt aan de maatschappelijke vraag. Dit kan alleen door fors te investeren”.

Internationals

De groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan studenten uit het buitenland. Vorig jaar lag het totale aandeel internationale diplomastudenten nog op 17,5 procent en nu op 19 procent.

In de bacheloropleidingen steeg het aantal nieuwe internationale studenten met 22,6 procent, tegen een groei van 22,1 procent vorig collegejaar.

De bachelorinstroom steeg dit collegejaar over de hele linie, dus inclusief schakelaars en internationals, met acht procent en de masterinstroom met naar schatting drie procent. In februari worden de definitieve studentenaantallen bekendgemaakt.

Deel dit artikel