Robert-Jan Smits tijdens de opening van het Academisch Jaar aan de TU/e op 3 september. Foto | Bart van Overbeeke

Opvolging in het College van Bestuur al vroegtijdig geregeld

EU-topman Robert-Jan Smits (1958) zal in het voorjaar van 2019 Jan Mengelers, die medio 2019 met pensioen gaat, opvolgen als voorzitter van het College van Bestuur. De huidige secretaris van de universiteit, Nicole Ummelen, gaat begin 2019 in het CvB aan de slag als vice-voorzitter. Op dit moment wordt die functie bekleed door Jo van Ham, die ook halverwege 2019 met pensioen gaat. Met deze vroegtijdige aankondiging zegt de Raad van Toezicht te willen zorgen voor sterke continuïteit binnen het bestuur.

Robert-Jan Smits volgt, afhankelijk van een besluit van de Europese Commissie, waar hij momenteel werkzaam is als speciaal adviseur voor open access en innovatie, in het voorjaar van 2019 collegevoorzitter Jan Mengelers op, die medio 2019 met pensioen gaat.

Smits is voormalig Directeur Generaal Research en Innovatie van de Europese Commissie. Hij was de architect van het grootschalige innovatieprogramma Horizon 2020 en verantwoordelijk voor de opzet, de introductie en de uitvoering van het 80 miljard euro omvattende subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Ook heeft hij de aanloop naar het toekomstige innovatieprogramma, Horizon Europe (100 miljard euro groot), gestalte gegeven. Bij de opening van het Academisch Jaar aan de TU/e op 3 september was Smits een van de sprekers.

In het persbericht dat deze ochtend werd uitgestuurd over de nieuwe benoemingen laat Smits weten ervan overtuigd te zijn dat universiteiten een sterkere aansluiting moeten vinden bij de maatschappij en de uitdagingen die daar spelen. In zijn nieuwe rol als collegevoorzitter van TU/e zal hij daar nationaal en internationaal aandacht voor hebben. Hij zegt tevens bewust te kiezen voor de TU/e, “omdat deze is ingebed in een sterke high-tech regio. Universiteit en industrie realiseren hier samen het ondenkbare”.

Nicole Ummelen (1968), sinds juni 2012 secretaris van de universiteit, zegt in het persbericht uit te kijken naar haar nieuwe functie: “Ik ben actief betrokken geweest bij de strategie die we als universiteit voor de toekomst hebben opgesteld. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren van zeer nabij de positieve ontwikkeling van de TU/e in al haar facetten meegemaakt en gefaciliteerd. Om aan de continuïteit van dat beleid en de nieuwe strategie in een nieuwe rol inhoudelijk invulling en sturing te mogen geven, vind ik betekenisvol en uitdagend.”

Ummelen kent de universitaire wereld goed. Voordat ze zes jaar geleden aan de TU/e begon, werkte ze voor andere universiteiten. Ze is gepromoveerd in Technische Communicatie aan de Universiteit Twente.

Deel dit artikel