Wonderkind Laurent verlaat TU/e zonder diploma

De negenjarige Laurent Simons verlaat de TU/e zonder diploma, is vandaag bekendgemaakt. Eind vorige maand vertelden de ouders van het 'wonderkind' nog dat the sky the limit was voor hun zoon "zeker hier aan de TU/e". Vanavond kwam naar buiten dat Laurent de TU/e voortijdig verlaat vanwege een verschil van inzicht tussen de ouders en de universiteit over de voortgang van zijn studie. Hoogleraar Peter Baltus, de mentor van Laurent, wil er niet meer over kwijt dan dat hij het 'heel jammer' vindt.

De TU/e meldt in een reactie op de site van de universiteit dat vandaag een gesprek heeft plaatsgevonden met de ouders van de negenjarige student Electrical Engineering. De mentor van de jongen, hoogleraar Peter Baltus, opleidingsdirecteur Sjoerd Hulshof en decaan Bart Smolders spraken met hen over de voortgang van de bacheloropleiding van Laurent. 'In dat gesprek heeft de vader herhaald dat het zijn uitdrukkelijke wens is dat zijn zoon op negenjarige leeftijd zijn bachelordiploma haalt. Die wens betekent dat hij binnen tien maanden zijn studie succesvol moet doorlopen, een studie waar normaal drie jaar voor staat. Laurent is een ongekend getalenteerde jongen, die een exceptioneel studietempo heeft. De universiteit acht deze beoogde einddatum echter niet haalbaar gezien het aantal tentamens dat Laurent nog zou moeten halen voor zijn tiende verjaardag, op 26 december', zo staat te lezen in de reactie van de universiteit.

In het gesprek werd voorgesteld om het tijdplan iets ruimer te nemen, zodat Laurent medio 2020 zijn bachelordiploma aan de TU/e haalt, aldus de universiteit. 'Dat is nog steeds, in alle opzichten, een fenomenaal snel schema. Naar ons inzicht biedt dit tijdpad Laurent de kans in voldoende mate de vaardigheden te ontwikkelen die horen bij de laatste fase van de opleiding, zoals inzicht, creativiteit en kritische analyse, zonder excessieve druk op deze negenjarige student. We zijn van mening dat een sneller tijdschema niet haalbaar is, en ongunstig is voor Laurents academische ontwikkeling.'

"Heel jammer"

De ouders hebben besloten dit tijdschema niet te accepteren, en de studie van Laurent aan de TU/e stop te zetten. 'Wij betreuren dat. We denken dat Laurent gebaat is bij continuïteit, om zijn zeer bijzondere talent goed tot ontplooiing te laten komen.' Mentor Baltus wil desgevraagd alleen zeggen dat hij het 'heel jammer' vindt dat Laurent is gestopt. "Het ligt allemaal heel gevoelig, het is niet verstandig dat ik er nog veel over zeg."

In haar reactie zegt de universiteit verder: 'We hebben als universiteit bijzonder veel maatwerk geleverd om Laurents snelle studiepad te faciliteren. Dat heeft een grote investering gevergd van docenten en medewerkers die toch al met hoge werkdruk te maken hebben. Het is spijtig dat dit maatwerk niet resulteert in een goede afronding van de opleiding. We zijn er trots op dat onze medewerkers, en vooral Laurents mentor hoogleraar Peter Baltus, met grote toewijding Laurent begeleid en geholpen hebben. Zijn begeleiders hebben met veel plezier met hem gewerkt, niet alleen vanwege zijn enorme talent, maar ook omdat het een zeer sympathieke en leergierige jongen is. De deur staat daarom nog open voor het hervatten van de opleiding, onder realistische voorwaarden'.

Kwaliteitseisen

De universiteit onderstreept dat er voor Laurent geen enkele concessie is gedaan aan de kwaliteitseisen van de opleiding. 'Zijn traject is conform het Onderwijs- en Examenreglement van de bacheloropleiding Electrical Engineering. Laurent moest dezelfde practica met succes doorlopen als andere studenten, en hij moest dezelfde vakken en dezelfde tentamens doen. Wel is de universiteit hem ter wille met de timing: Laurent Simons mocht op afwijkende momenten tentamens doen en practica versneld doorlopen. Dat vergde van veel mensen op de TU/e extra inzet, omdat alle tentamens en practica voor Laurent apart plaats moesten vinden. Dat is overigens niet ongebruikelijk. Bijzondere studenten, bijvoorbeeld studenten die aan topsport doen, kunnen met een goed onderbouwde motivatie een aangepast schema krijgen.'

Pestgedrag

De ouders van Laurent lieten afgelopen vrijdag weten dat zij enkele TU/e-docenten wilden aanklagen vanwege pestgedrag richting Laurent, zo schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. 'Uit afgunst zouden zij hem aan het lijntje houden, tegenwerken en zelfs beledigd hebben', aldus Het Nieuwsblad. TU/e-woordvoerder Ivo Jongsma wil daar het volgende over kwijt: "De ouders van Laurent hebben, ondanks de toewijding en inzet aan de TU/e, afgelopen week actief de media opgezocht en zich negatief uitgelaten over de kwaliteit van de geboden begeleiding. Wij herkennen ons daar niet in, noch in de grote lijn, noch in de aangehaalde details."

De redactie heeft nog geen contact kunnen krijgen met de ouders van Laurent, die wel onderstaande passage uit een mail van de opleidingsdirecteur postten op de reactie van de TU/e.

Deel dit artikel