Foto | Shutterstock

CDA: Laat internationale student opdraaien voor anderstalige opleiding

Geef anderstalige bacheloropleidingen minder overheidsgeld dan Nederlandstalige, bepleit CDA-Kamerlid Harry van der Molen. Hij wil het financieel minder aantrekkelijk maken om buitenlandse studenten naar Nederlandse instellingen te halen. Een motie hiervoor komt vandaag wellicht in stemming.

door
foto Shutterstock

Het zal zo’n vaart niet lopen, sust Van der Molen, en misschien is het ook niet haalbaar. Maar er moet in ieder geval wel even naar worden gekeken, vindt hij. Vandaag stemt de Tweede Kamer over zijn voorstel. Het liefst had hij gezien dat de commissie-Van Rijn het uitzoekt. Die commissie onderzoekt momenteel in opdracht van minister Ingrid van Engelshoven hoe het geld beter kan worden verdeeld in het hoger onderwijs. Maar die commissie heeft het al druk zat, vindt de minister. Als de Kamer zo’n onderzoek wil, is er volgens haar wel een andere club die het kan uitvoeren.

Waarom deze motie?
Van der Molen: "Van Rijn heeft onder meer de opdracht om te onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat instellingen telkens maar meer studenten willen trekken. Omdat hoge studentenaantallen nu financieel aantrekkelijk zijn, stappen veel opleidingen over op het Engels, zodat ook buitenlandse studenten tot hun doelgroep behoren. Ons voorstel is een van de mogelijkheden om die prikkel te laten verdwijnen.”

Als de Kamer instemt, wordt het voorstel dan meteen uitgevoerd?
“Nee. Het is meer iets voor de lange termijn. We kunnen het bespreken als minister Van Engelshoven eind van het jaar haar strategische agenda hoger onderwijs presenteert.”

Is het dan de bedoeling dat de instellingen de kosten doorberekenen naar de student en dat het collegegeld voor Engelstalige opleidingen dus hoger wordt?
“Dat zou een gevolg kunnen zijn. Vanwege internationale afspraken is het nu niet toegestaan om studenten van binnen Europa een hoger collegegeld te berekenen dan Nederlanders. Als Engelstalige opleidingen duurder worden dan Nederlandstalige, dan zouden we daarmee mogelijk een soortgelijk effect kunnen bereiken.”

Maar ook Nederlandse studenten volgen Engelstalige opleidingen.
“Dat klopt, maar dat geldt vooral voor de masterfase. Die zijn veelal in het Engels omdat ze Nederlandse studenten voorbereiden op een internationale carrière. Maar veel Engelstalige bachelors - uitzonderingen als Engelse taal en letterkunde daargelaten - richten zich op internationale studenten. Die moeten dan ook met name door hen worden betaald.”

Sommige universiteiten bieden vrijwel uitsluitend Engelstalige opleidingen aan. Die hebben straks wel een probleem…
“Dat klopt. We moeten goed naar de consequenties kijken. In onze motie staat dan ook niet: we moeten dit doen! Maar: laten we hiernaar kijken. Als blijkt dat de effecten niet te dragen zijn, dan verzinnen we een andere oplossing.”

Het College van Bestuur van de TU/e, waar komend collegejaar nagenoeg alle bachelors Engelstalig zijn, wil op dit moment nog niet reageren op het voorstel van Van der Molen. Mocht het voorstel een meerderheid halen in de Tweede Kamer, dan zal volgens bestuursvoorlichter Barend Pelgrim alsnog een reactie volgen.

Deel dit artikel