Minister houdt voet bij stuk: experiment student-promovendi stopt

Minister Ingrid van Engelshoven blijft bij haar besluit om te stoppen met het experiment met student-promovendi. Dat blijkt uit haar antwoorden op Kamervragen van VVD en CDA.

door
foto Shutterstock

Afgelopen najaar maakte Van Engelshoven bekend dat het huidige experiment met zogeheten promotiestudenten niet wordt uitgebreid. Vanaf 2016 was er plek voor tweeduizend student-promovendi. Zij zijn niet in dienst van de universiteit, maar krijgen een beurs. Universiteiten stonden niet om het experiment te springen: het leeuwendeel ging aan de slag bij de Rijksuniversiteit Groningen, de grote aanjager van het experiment. De RUG kreeg toestemming voor 850 student-promovendi.

Heroverwegen

De tegenvallende belangstelling in de rest van het land is voor minister Van Engelshoven een reden om nog vóór de eerste tussenevaluatie de stekker uit het experiment te trekken. VVD en CDA vroegen haar die keuze te heroverwegen als deze tussenevaluatie positieve effecten zou laten zien. Maar daar voelt de minister weinig voor, blijkt uit haar antwoorden.

“Ik zou een nieuwe aanvraagronde eventueel hebben overwogen als dat een meer gevarieerde invulling van het promotie-onderwijstraject zou hebben opgeleverd, hetgeen van meerwaarde voor het experiment zou zijn geweest. Maar van belangstelling van andere universiteiten buiten de RUG en de EUR was geen sprake en is ook nu niet gebleken.”

Tevreden

Van Engelshoven gaat niet in op de positieve reacties van promotiestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar CDA en VVD in hun vragen naar verwijzen. Een eerste onderzoek van de RUG leek erop te wijzen dat de promotiestudenten net zo tevreden zijn als promovendi die werknemer zijn.

De minister wil de tussenevaluatie afwachten, voordat zij ingaat op de effecten van het experiment. Onderzoeksbureau CHEPS voert deze uit en komt eind april met de resultaten. De eindevaluatie van het experiment volgt in 2021.

Deel dit artikel