Ophogen instroomlimieten lijkt effect te hebben

Bij de zes TU/e-opleidingen die komend collegejaar een numerus fixus hebben, heeft het aantal vooraanmeldingen de vastgestelde limieten overschreden. Bij Biomedische Technologie, dat een limiet heeft van 275 eerstejaars, is die marge met 281 vooraanmeldingen minimaal. Maar bij Technische Informatica schoot het aantal omhoog naar 703, terwijl daar straks plek is voor maximaal 275 nieuwkomers. Het ophogen van de limieten begin december door het College van Bestuur lijkt echter effect te hebben.

door
foto Shutterstock

Rob Debeij, directeur bedrijfsvoering bij Biomedische Technologie, vertelde Cursor begin december nog dat zijn faculteit voor dit collegejaar ”best verrast” en “niet blij” was geweest met de lage instroom. Slechts 155 eerstejaars waren in september 2018 aan BMT begonnen, aanzienlijk minder dan de jaren daarvoor. Voor dit collegejaar lag de limiet op 225 eerstejaars, maar van de 243 vooraanmelders kwamen er uiteindelijk 67 toch niet opdagen. Voor het komend collegejaar werd de limiet opgehoogd naar 275 eerstejaars en dat aantal was op dinsdag 15 januari, de laatste dag dat studiekiezers zich konden vooraanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, met zes vooraanmeldingen overschreden. Verwacht mag worden dat BMT de limiet van 275 niet haalt, maar de uiteindelijke instroom in september zal die van dit jaar wel overtreffen.

Zo denkt hoogleraar Lex Lemmers, dean van het Bachelor College, er in ieder geval wel over. Lemmens: "Je moet ook bedenken dat we werken met een maximale capaciteit die een opleiding aan kan en dat de uiteindelijk vastgestelde limiet is gebaseerd op dat cijfer dat we met tien procent hebben verhoogd. Dus is het ook niet erg dat een opleiding de limiet niet precies haalt. Wie daar tien procent onder zit, benut dus eigenlijk de maximale capaciteit."

Effect

Bij Technische Informatica is het aantal vooraanmeldingen sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen stond voor collegejaar 2018-2019 de limiet op 250, waren er 548 vooraanmeldingen, maar schoven uiteindelijk slechts 187 eerstejaars in de collegebanken. Nu, met een verhoogde limiet van 275, zijn er 703 vooraanmeldingen te noteren, waarvan wel 449 uit het buitenland, en mag verwacht worden dat Technische Informatica de limiet dichter zal benaderen. Het ophogen van de limieten in december door het College van Bestuur lijkt bij deze opleiding effect te hebben gesorteerd.

Bij Industrial Design en Technische Bedrijfskunde is dat effect minder goed zichtbaar. ID, met nu een limiet van 180 (was 150), zag het aantal vooraanmeldingen stijgen van 328 naar 345. Bij Technische Bedrijfskunde gaat het om een stijging van 328 naar 340 vooraanmeldingen en daar ging de limiet van 250 naar 275. Overigens, ook deze beide opleidingen haalden dit collegejaar hun limiet niet.

Engelstalig

De twee nieuwe opleidingen waar komend collegejaar een numerus fixus voor geldt, Bouwkunde en Werktuigbouwkunde, zagen vanzelfsprekend een sterke stijging van hun vooraanmeldingen ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. Nu moesten studiekiezers zich voor deze opleidingen al vooraanmelden voor 15 januari, vorig jaar was dat nog voor 1 mei. Bouwkunde vergaarde nu 546 vooraanmeldingen en heeft de limiet vastgesteld op 275, bij Werktuigbouwkunde stopte de teller nu op 531 vooraanmeldingen, terwijl er plaats is voor 330 eerstejaars. Volgens Lemmens maakt het zeker verschil dat Werktuigbouwkunde komend collegejaar een Engelstalige bachelor heeft, wat ook terug te zien is in de herkomst van de vooraanmelders: van 531 studiekiezers komen er 208 uit het buitenland. "Dat is ook een factor bij BMT", zegt Lemmens, "hun bachelor is nog steeds niet volledig Engelstalig. Dus zijn er nauwelijks buitenlandse vooraanmeldingen."

Opmerkelijk genoeg  hebben zich op dit moment ook al 134 studiekiezers vooraangemeld voor Technische Wiskunde, terwijl dat er een jaar geleden nog maar 43 waren. Volgens Lemmens kan het zijn dat de eerdere aankondiging​​​​​​​ dat deze opleiding mogelijk ook een numerus fixus zou krijgen ervoor gezorgd heeft dat mensen zich nu toch al vast hebben aangemeld. "Maar het kan zijn dat ook deze opleiding sterk groeit en dat zich tot 1 mei, de ultieme datum voor vooraanmelden, nog meer studiekiezers aandienen", aldus Lemmens.

Warmer welkom

Op dit moment wordt ook nog onderzocht waarom de uiteindelijke instroom bij opleidingen met een numerus fixus dit jaar zo ver achter bleef bij de limiet. Volgens Lemmens moet dit onderzoek nog worden afgesloten, maar kan hij al wel zeggen dat veel van de afhakers de TU/e-opleiding niet op de eerste plaats had staan. "Dat is ook wat we horen van de studenten die wel gekomen zijn: zij hadden de TU/e-opleiding op plaats één staan." Ook wil Lemmens dat de mensen die de decentrale selectie goed zijn doorkomen, warmer welkom worden geheten, "zodat ze nog eerder genegen zijn om naar Eindhoven te komen." 

Deel dit artikel