Foto | Shutterstock

CvB: ‘Aarzel niet onveiligheid te melden’

Het College van Bestuur van de TU/e zegt geschrokken te zijn van de uitkomst van de onderzoeken van de FNV, VAWO en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Vier op de tien universiteitsmedewerkers zouden last hebben van pesten, roddelen, uitsluiting of machtsmisbruik. Sociale veiligheid is een van de kernwaarden van deze universiteit, aldus het CvB, dat aanbiedt dit soort misstanden eventueel persoonlijk bij een van de collegeleden aan te kaarten.

door
foto Shutterstock

In een noreply-mail die woensdagochtend werd gestuurd aan alle medewerkers van de TU/e, spreekt het College van Bestuur zijn zorgen uit over de voornoemde onderzoeken. ‘De persoonlijke en zorgzame omgang in de werksituatie van onderzoek en onderwijs is een pluspunt van de TU/e’, schrijft het CvB in de mail. Rector Frank Baaijens en collegevoorzitter Jan Mengelers benadrukken dat het CvB een veilige werkomgeving wil creëren voor iedere medewerker en iedere student.

Volgens Mengelers is de kwestie maandag al ter sprake gekomen in het bestuurlijk overleg met de decanen. “We hebben hen gevraagd het binnen ieders faculteit zo snel mogelijk op de agenda te krijgen en bespreekbaar te maken. Het nadeel bij dit onderzoek is dat je niet weet wat nu precies de uitkomsten voor jouw universiteit zijn, want dat onderscheid wordt niet gemaakt. Dat betekent voor ons echter niet dat we nu meteen roepen dat het bij ons wel meevalt. Dat hebben we destijds bij de #metoo-affaire ook niet gedaan. Ook toen zijn we gaan checken wat onze vertrouwenspersonen hierover te melden hadden. En zelfs dan kun je nooit zeker zijn dat iets aan jouw instelling niet plaatsvindt.”

Breder bespreekbaar

Volgens Mengelers wordt er nagedacht over hoe de kwestie in breder verband bespreekbaar te maken is. “We hebben even overwogen er een aantal dialoogsessies voor op te zetten, maar dat lijkt ons toch niet de juiste vorm om het aan te pakken. In zo’n openbare setting zullen mensen niet snel geneigd zijn er concreet iets over te melden en dreig je blijven steken in algemeenheden. Op dit moment kijken we dus nog naar welke vorm wel geschikt zou zijn.”

De TU/e heeft volgens het CvB wel al een aantal maatregelen en voorzieningen ingevoerd met het oog op het voorkomen en signaleren van onwenselijk gedrag en onwenselijke situaties op de werkvloer. Enerzijds via gedragscodes die voor alle universiteiten onderling zijn vastgesteld, daarnaast heeft de universiteit drie vertrouwenspersonen die vrij door alle leden van het personeel geconsulteerd kunnen worden. Volgens het CvB is eerder al besloten dat op korte termijn het aantal vertrouwenspersonen binnen de TU/e wordt uitgebreid.

Aan het einde van de mail wordt mensen die geconfronteerd worden met deze problematiek, dringend geadviseerd een afspraak te maken met een van de vertrouwenspersonen, of direct in contact te treden met een lid van het CvB. 

Deel dit artikel