Bedrijfsleven voor nog hechtere samenwerking Fontys en TU/e

Bij de officiële opening vandaag van het gebouw van Fontys op de TU/e-campus, dat de naam Nexus heeft gekregen, maakten beide instellingen bekend dat de onderlinge samenwerking de komende jaren nog hechter wordt. Groot voorstander daarvan is het regionale bedrijfsleven, dat alle technische talenten die deze beide instellingen de komende jaren afleveren, wil behouden voor de Brainport-regio. Deze samenwerking helpt daar bij.

“Fontys en de TU/e zijn partners die door samenwerking onze Brainport-regio heel wat te bieden hebben”, zei collegevoorzitter Robert-Jan Smits direct aan het begin van zijn speech in het volledig nieuw ingerichte, voormalige TNO-pand. “En als het aan mij ligt brengen we deze samenwerking naar een nieuw niveau zodat deze campus dé plek voor het technische hoger onderwijs in deze regio wordt.” Nienke Meijer, collegevoorzitter van Fontys, ging in haar speech zelfs nog verder en betitelde het als “wereldwijd de techniekcampus met de meeste impact”.

Onder het gezamenlijke motto ‘Connect and share’ gaan beide instellingen samenwerken op het gebied van werving en voorlichting. Smits: “Met als uitgangspunt dat we elke student op de juiste plaats willen hebben.” De eerste gemeenschappelijke voorlichtingsdag heeft onlangs plaatsgevonden.

Als blijkt dat iemand toch niet goed zit moet volgens Smits het zogeheten wisselstroomprogramma ervoor zorgen dat iemand snel wordt doorverwezen naar een plek die wel aansluit. “Dat kan van een van onze opleidingen naar Fontys, maar omgekeerd moet dat ook altijd mogelijk zijn.” Volgens hem zou ook de studiekiezer die niet is toegelaten is tot een van de numerus fixus-opleidingen van de TU/e, in een Fontys-opleiding een goed alternatief moeten zien. “Want bij degene die verkeerd zit, ontstaat vertraging, frustratie en demotivatie. En natuurlijk is dit ook voordelig voor onze studierendementen.”

Hybride docentschap

Als derde prioriteit noemde Smits het zogeheten hybride docentschap, dit in samenwerking met Brainport Development. “In totaal honderdvijftig technici uit het bedrijfsleven gaan voor één of meerdere dagdelen per week onderwijs verzorgen aan onder andere de TU/e en Fontys. Met als doel om het Brainport-ecosysteem en de hogere technische opleidingen maximaal met elkaar te verbinden.”

Alle gesprekken die tot op heden met Fontys hierover gevoerd zijn, moeten volgens Smits uiteindelijk leiden tot een convenant, “waarin concrete afspraken komen te staan voor een vergaande integratie en afstemming van onze activiteiten”.

Uit de vooraf opgenomen reacties van een dwarsdoorsnede aan ceo’s uit het bedrijfsleven, blijkt dat vooral deze groep de verdergaande samenwerking toejuicht. Want voor deze bedrijven is het van het allergrootste belang dat de mbo’ers, hbo’ers en ingenieurs die hier zijn opgeleid, er ook voor kiezen om in deze regio aan de slag te gaan. Het vinden van goede technici op alle niveaus wordt namelijk volgens hen steeds moeilijker.

Deel dit artikel