Werktuigbouwkunde vergroot wetenschappelijke staf enorm

Het gaat goed met de faculteit Werktuigbouwkunde. Haar maatschappelijke relevantie en onderzoekskwaliteit zijn volgens de meest recente onderzoeksvisitatie excellent en de levensvatbaarheid scoort zeer goed. Een belangrijke vraag is hoe de faculteit in de komende onzekere tijden, met ook nog een totale renovatie van Gemini voor de boeg, dit peil hoog weet te houden.

De onderzoeksvisitatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) die afgelopen december plaatsvond bij de faculteit Werktuigbouwkunde, leverde een excellente beoordeling op. “De manier waarop wij ons onderzoek structureren en uitoefenen wordt vergelijkbaar geacht met wereldwijde onderzoeksprogramma’s op topniveau”, zegt decaan Philip de Goey. “Doordat de faculteit veel onderzoekers van topniveau in huis heeft en sterke contacten onderhoudt met stakeholders in externe onderzoeksprojecten, ziet de visitatiecommissie dat het onderzoek van hoge kwaliteit is en een zeer sterke maatschappelijke relevantie heeft." Ook over het toekomstperspectief is de commissie erg tevreden: 'er is een stijgende lijn zichtbaar als het gaat om verbeteringen van de kwaliteit en kwantiteit van onderzoek'. 

De vraag rijst nu echter hoe de faculteit de komende tijd, waarin een grote, meerjarige verbouwing van Gemini wacht en er ook nog sprake is van een coronacrisis, dit niveau continueert. Een belangrijke stap hierin is volgens decaan De Goey het vergroten van de wetenschappelijke staf. “Er komen dertig nieuwe UD’s, UHD’s en hoogleraren bij. Op een staf van circa zestig personen nu is dat een aanzienlijke toename.”

Irène Curie

Die medewerkers zijn niet van de een op de andere dag gevonden. “Zeker in deze coronatijd is een sollicitatieprocedure lastiger. Maar we waren al begonnen en ik ben er verheugd over dat we al veertien nieuwe stafleden hebben aangetrokken”, zegt De Goey. “Daarvan is bijna de helft vrouw. Dat is een stap in de goede richting naar meer diversiteit. We zoeken vooral naar vrouwen, maar het is niet realistisch om ons daartoe geheel te beperken. Bovendien hebben we ook nog lopende afspraken van vóór het invoeren van het Irène Curie Fellowship-programma (juli 2019, red). Die mannelijke wetenschappers willen we niet zomaar laten gaan.  Onze benoemingscommissies beoordelen wel telkens een man en een vrouw.”

De faculteit zou graag honderd procent vrouwen aannemen, maar volgens de decaan is het “toch ingewikkeld”. Want: “Het is ook een paar keer mislukt een positie aan een vrouw toe te kennen, omdat we geen geschikte plaats voor haar partner konden bieden.”

Juiste inbedding

De staf met vijftig procent uitbreiden; dat vergt speciale aandacht voor de juiste inbedding en groepsvorming. Het moet een team blijven, zegt De Goey. “We zullen er zorg voor dragen dat mensen zich thuis voelen bij Werktuigbouwkunde. De aankomende verbouwing van Gemini moeten we zodanig organiseren dat mensen toch op de goede plekken komen en vooral bij elkaar blijven. Het is een ingewikkelde legpuzzel, maar we proberen ook in die periode de community in stand te houden.”

Het kan best zijn dat de renovatie vertraging oploopt door de coronacrisis, zo denkt De Goey, maar momenteel heeft hij andere zorgen. “Op dit moment bespreken we op welke manier het onderzoek, dat nu helemaal stilligt, weer stapsgewijs is op te starten als straks een deel van de beperkingen verdwijnt. Dat heeft nu onze prioriteit.”  

Deel dit artikel