Drie LIFT-subsidies voor groep Kitty Nijmeijer

Drie onderzoekers van één groep bij Scheikundige Technologie hebben samen bijna één miljoen euro aan zogeheten LIFT-subsidies binnengehaald. Het gaat om Kitty Nijmeijer, Zandrie Borneman en Antoni Forner-Cuenca van de groep Membrane Materials and Processes.

door
foto Angeline Swinkels en Vincent van den Hoogen

NWO kende in totaal veertien LIFT-subsidies toe die passen bij de topsectoren Agri&Food, Chemie, Energie en ICT. Drie daarvan gaan dus naar onderzoekers van de faculteit Scheikundige Technologie. Zij gaan de volgende projecten leiden:

No time to waste

De recente stikstofuitspraak van de Raad van State had grote gevolgen: geen uitbreiding van vliegvelden, wegen en woningen en 100 in plaats van 130 kilometer per uur op de snelweg. De urgente noodzaak om stikstofemissies te reduceren, werd pijnlijk duidelijk. De landbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan veertig procent van deze uitstoot, hoofdzakelijk uit dierlijke mest.

In dit onderzoek gebruiken onderzoekers Kitty Nijmeijer en Zandrie Borneman lego-chemie om slimme membranen te ontwikkelen die selectief stikstofcomponenten uit waterige meststromen kunnen halen. Hierdoor kan de stikstofuitstoot uit de stallen aanzienlijk verminderd worden. Bovendien is het hierdoor mogelijk om de waardevolle mineralen uit meststromen in de juiste, gewas-specifieke verhouding aan te bieden, waardoor ook het uitspoelen hiervan naar grond- en oppervlaktewater minimaal is.

Membranen op maat

Met onze westerse manier van leven gebruiken we vier keer meer materialen en grondstoffen dan er op aarde beschikbaar zijn. Bovendien produceren we enorme afvalstromen. Dit project ontwikkelt een simpele, generieke methode om membranen te produceren die specifiek geschikt zijn voor bijvoorbeeld de zuivering van industrieel afvalwater, het terugwinnen van waardevolle stoffen uit waterige stromen of het produceren van schoon drinkwater. Door het aanbrengen van verschillende zeer dunne selectieve lagen op een poreuze drager kunnen de eigenschappen van deze ‘membranen op maat’ beïnvloed en gestuurd worden. Met deze membranen hopen Nijmeijer en Borneman de waterkringloop te sluiten.

Poreuze elektrodes met functionele coatings

Om onze transport- en elektriciteitsopwekkingssectoren koolstofarm te maken, zijn nieuwe, heldere energietechnologieën nodig, waarin de elektrochemie in de nabije toekomst een centrale rol zal spelen. Alle elektrochemische systemen vertrouwen op poreuze elektroden die een grote invloed hebben op de prestaties van brandstofcellen, batterijen en elektrolyzers. Met behulp van slimme keuzes van materialen en condities zal dit project zeer dunne coatings ontwikkelen om eigenschappen van het elektrode-oppervlak - zoals bevochtigbaarheid en ionengeleiding - te beïnvloeden. Dankzij deze nieuwe oppervlakken verwacht Antoni Forner-Cuenca de prestaties en duurzaamheid van het apparaat te verbeteren, waardoor de kosten voor marktpenetratie worden verlaagd.

Het Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen binnen het ENW PPS-fonds. LIFT is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen tenminste één bedrijf en tenminste één kennisinstelling.

Deel dit artikel