Minister belooft afstudeerders alsnog financiële compensatie

Minister Ingrid van Engelshoven wil laatstejaars studenten financieel tegemoetkomen voor de studievertraging die ze oplopen door de coronacrisis. Ze wil niet dat universiteiten op eigen houtje aanvullende gronden toevoegen aan de bestaande criteria voor hun profileringsfondsen, om zo studenten alsnog te kunnen compenseren met middelen uit dit fonds. Het TU/e-bestuur liet vorige week al weten dat het profileringsfonds daar niet voor bedoeld is.

door
foto F. Amstrong/Shutterstock

De regeling richt zich volgens NRC specifiek op studenten die in hun laatste jaar zitten. “Eerstejaars studenten die vertraging oplopen, kunnen dat later wel weer inhalen”, citeert de krant de woordvoerder van de minister. “Maar studenten die voor de zomer zouden afstuderen en zich door corona in september tóch weer moeten inschrijven, moeten we echt compenseren.”

Hoe de regeling er precies uit gaat zien en om hoeveel studenten het gaat, is nog niet bekend. In een document dat vrijdag 24 april werd verspreid, stond al aangekondigd dat er overlegd zal worden met studentenorganisaties en onderwijskoepels. De Tweede Kamer had de minister daartoe opgeroepen. Sommige studenten kunnen de studievertraging als gevolg van de coronacrisis redelijkerwijs niet meer inhalen.

Profileringsfonds

Normaal gesproken kunnen studenten voor steun bij hun universiteit aankloppen bij het profileringsfonds. Bijvoorbeeld als ze ziek of zwanger zijn of moeten mantelzorgen, waardoor ze studievertraging oplopen. Dan krijgen ze geld van de universiteit. Maar ze kunnen ook geld krijgen als hun opleiding onvoldoende ‘studeerbaar’ is. Dat wil zeggen, als ze in de praktijk (een deel van) de opleiding niet kunnen volgen. 'Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet kunnen volgen van een stage of een co-schap', staat in de toelichting op de wet. Dat is nu het geval. De Universiteit Utrecht moedigt studenten dan ook aan om zich te melden bij het profileringsfonds. 'Het College van Bestuur is bezig met een aparte regeling Profileringsfonds voor studievertraging door overmacht', staat op de website.

Vorige week dinsdag 24 april werd aan de TU/e de kwestie ook aangesneden door Rody Mens van studentenfractie Groep-één|ESR in de online universiteitsvergadering. ESA-directeur Patrick Groothuis gaf er toen het volgende antwoord op: "Het kan niet zo zijn dat hele groepen studenten hier straks aanspraak op kunnen maken. Het profileringsfonds is niet bedoeld voor een situatie zoals die waar we ons nu in bevinden en die zo’n omvangrijke impact heeft.” 

Op eigen houtje

Ook Van Engelshoven wil daar vooralsnog niets van weten. Vertraging door de coronacrisis? Dat is niet wat er 'in de context van het profileringsfonds' wordt bedoeld met 'onvoldoende studeerbaar', staat in een vrijdag verschenen servicedocument voor de instellingen. Ze wil ook niet dat universiteiten en hogescholen op eigen houtje besluiten om studenten bij te staan. Ze moeten geen 'aanvullende gronden' bedenken om studenten te compenseren voor studievertraging. De onderwijsinstellingen kunnen er immers niets aan doen dat er een coronacrisis is en ze doen toch al hun best 'om nadelen voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen', staat in het document.

Studenten hebben wel recht op steun uit het fonds als ze bijvoorbeeld zelf ziek worden, of als ze voor familieleden moeten zorgen die door corona getroffen zijn. Ook studerende ouders die vanwege de coronamaatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn, en die daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds.

Voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zei blij te zijn met de uitspraken van de minister voor wat betreft het compenseren van laatstejaars studenten, maar benadrukt dat het alleen een oplossing is voor de groep studenten die studievertraging oploopt en niet voor de studenten die hun bijbaan zijn kwijtgeraakt.

Deel dit artikel