Verbeteringen voor studenten met functiebeperking

De TU/e gaat verbeteringen doorvoeren voor studenten met functiebeperkingen. De informatievoorziening wordt aangepakt en verschillende maatregelen, zoals aanpassing van tentamenvoorzieningen, worden ingevoerd en gestroomlijnd. Een geplande pilot met prikkelarme ruimtes bij tentamens is vanwege het coronavirus vertraagd.

door
archieffoto Norbine Schalij

“We doen het best goed, en we staan voor de studenten klaar, maar onze oplossingen zijn nogal ad hoc.” Zo vat beleidsmedewerker Anneke Sikkema de conclusie van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs samen, dat vorig jaar met verschillende medewerkers en studenten aan de TU/e sprak over de huidige voorzieningen.

De veroudering van het beleid rondom ‘Studerenplus’ was aanleiding voor de TU/e om verbetervoorstellen voor studenten met een functiebeperking op te stellen. Dat mondde uit in een beleids- en implementatieplan dat Sikkema met andere TU/e-medewerkers heeft opgesteld en dat binnen de verschillende gremia binnen de universiteit is besproken.

De voorstellen hebben vooral betrekking op de communicatie en op het uniformeren van afspraken over voorzieningen. Nu zijn er soms verschillen in oplossingen tussen opleidingen die met dezelfde beperking te maken hebben. Sikkema: “We gaan onder meer een infographic maken, waarin studenten kunnen zien wat de regelingen zijn en hoe ze de voorzieningen kunnen aanvragen. Dat is nu niet altijd duidelijk.” Ook komt er meer en duidelijkere informatie in de studiegids, op de TU/e-site en tijdens open dagen. Ook worden de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen - zoals docenten, studieadviseurs en studentendecanen - duidelijker beschreven.

Drempel verlagen

Verder willen de plannenmakers de drempel verlagen om een beperking te melden en bespreekbaar te maken, zegt de beleidsmedewerker. “We merken nu wel eens dat studenten bewust niet laten weten dat ze een bepaalde functiebeperking hebben, maar wel later in hun studie vastlopen. Dat willen we voorkomen.”

De voorzieningen worden ook meer gelijkgetrokken. Sikkema: “Nu is het nog wel eens zo dat de ene student een prikkelarme ruimte krijgt toegewezen bij een tentamen en een student met een vergelijkbare functiebeperking van een andere studie niet.” De proef met vooraf ingeplande stilteruimtes kon in het derde kwartiel helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

Sowieso zou er meer aandacht voor dit thema moeten komen, vindt Sikkema: “We willen aandachtsfunctionarissen aanstellen, die dit thema bespreekbaar maken in de faculteiten en diensten en signaleren wat er beter kan. We hebben nog niet bepaald wat voor mensen met welke functies daarvoor in aanmerking komen”.

De universiteitsraadsleden bespraken dit plan eerder en toonden zich positief over de plannen, in het bijzonder over het oprichten van een platform ‘Studenten+’, waar studenten ervaringen kunnen uitwisselen en de universiteit kunnen voeden met hun ideeën. Er werden wel zorgen geuit over de extra werkdruk die alle plannen met zich zouden kunnen meebrengen. Sikkema: “In principe horen de plannen bij de ‘normale begroting’, en moet het binnen de huidige formatie passen. We kijken wel of het voor medewerkers binnen hun mogelijkheden past en kijken jaarlijks opnieuw naar de verdere plannen en het budget.”

De quick wins worden zoveel mogelijk dit jaar uitgevoerd - en de andere plannen (zoals het studentenplatform) in de komende jaren.

Ben je TU/e-student, heb je een bepaalde functiebeperking en wil je meedenken over dit beleid? Mail dan naar Anneke Sikkema.

Deel dit artikel