Minder snelle toename van internationale studenten

Er komen steeds meer buitenlandse studenten naar de Nederlandse universiteiten, maar de groei is dit jaar niet zo extreem. Bij de masteropleidingen is de instroom van internationals landelijk gezien vrijwel gelijk gebleven. Aan de TU/e liep die instroom zelfs terug van 330 internationale masterstudenten in het collegejaar 2018-2019 naar 270 dit jaar.

door
foto Shutterstock

Sinds 2015 is aan de Nederlandse universiteiten het aantal internationale studenten in de bacheloropleidingen verdubbeld van 6.800 naar 13.900, blijkt vandaag uit de nieuwste tellingen van de universiteiten. Maar de grote groei zat vooral in voorgaande jaren, met sprongen van twintig à dertig procent. Dit jaar is de toename zeven procent.

In de masteropleidingen steeg het aantal internationale eerstejaars sinds 2015 van 8.100 naar 10.000: bijna een kwart erbij. Maar de groei lijkt afgevlakt. Dit jaar was de toename slechts 0,8 procent.

Aan de TU/e bleef de instroom van internationale studenten in de bachelor en de master dit collegejaar (604 internationals) nagenoeg gelijk aan die van het jaar daarvoor (613 internationals). In collegejaar 2018-2019 kwamen 283 bachelor- en 330 masterstudenten vanuit het buitenland naar de TU/e. Dit collegejaar steeg de instroom van internationale bachelors nog naar 334 studenten, maar voor de master liep de internationale instroom sterk terug: van 330 naar 270 studenten. Het zijn vooral studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die het dit jaar laten ‘afweten’. Dat waren er vorig collegejaar nog 256, dit jaar slechts 199.

Kritiek

De universiteiten kregen de afgelopen jaren steeds meer kritiek vanwege de ongebreidelde groei van het aantal internationale studenten. De verengelsing van het onderwijs zou alleen maar voortkomen uit winstbejag, was het verwijt. Hoe meer studenten, hoe meer geld. De universiteiten wijzen daarentegen graag op de voordelen van internationalisering voor de onderwijskwaliteit: het zijn vaak gemotiveerde studenten die in een ander land gaan studeren. Ook komen buitenlandse studenten soms op vakgebieden af die te weinig studenten trekken, bijvoorbeeld in de techniek.

De instroom van hbo-studenten groeide dit jaar met 6 procent, terwijl het aantal vwo’ers licht daalde. In totaal staan er bij de universiteiten 303.299 studenten ingeschreven. Dat zijn er 4,2 procent meer dan in het vorige studiejaar.

De Universiteit van Amsterdam heeft dit jaar de hoogste instroom in de bacheloropleidingen (6.513 eerstejaars) en wisselt van plaats met Groningen. In absolute aantallen komt de TU/e op de voorlaatste plaats met 2.212 eerstejaars en houdt daarmee alleen de Wageningse universiteit (1.445 eerstejaars) onder zich. De Universiteit Twente stak de TU/e dit jaar voorbij met 2.485 eerstejaars. Vorig jaar waren dat er in Enschede 2.218. 

Deel dit artikel via je socials