Duurzame verenigingen TU/e bundelen krachten

De universiteit telt inmiddels zo’n 25 teams en verenigingen die zich op de een of andere manier met duurzaamheid bezighouden. Tijd om de krachten te bundelen, vonden enkele studenten bij GO Green Office, Technology for Global Development (TGD) en Team Energy. Vincent Nieuwenhuis, een van de kartrekkers: “De studententeams puzzelen op kleine eilandjes, maar ze willen uiteindelijk allemaal de wereld een stukje groener maken.” Een deel van dit Sustainability Network Eindhoven kwam vorige week voor het eerst samen.

door
foto Govert van Loon

“We willen de duurzaamheidscultuur binnen en buiten de uni in kaart brengen, het bewustzijn vergroten en op de politieke agenda zetten. We willen verschillende partijen koppelen zodat er samenwerkingen uitvloeien.” Zo verwoordt Vincent Nieuwenhuis de doelen van het netwerk, dat tegen de zomer ‘officieel’ zal worden gelanceerd met een dag die in het teken van duurzaamheid staat.

Zo’n vijf maanden geleden staken enkele leden van GO Green Office, TGD en Team Energy de koppen bij elkaar, vertelt Nieuwenhuis - die zelf lang actief is geweest bij dat laatste team. “Het GO Green Office houdt zich vooral binnen de TU/e met duurzaamheid bezig, Team Energy daar ook buiten en TGD op wereldniveau. Maar we kwamen erachter dat we wel vergelijkbare doelen en evenementen hebben.”

Nieuwenhuis noemt nog een andere reden om de kruisbestuiving te faciliteren: “Onder de vorige collegevoorzitter, Jan Mengelers, bestond er een stuurgroep duurzaamheid die het overzicht had. We hopen dat die weer nieuw leven wordt ingeblazen. We willen verschillende verbeterpunten bij de universiteitsraad aandragen. Als je een grote achterban hebt, sta je sterker. En in de plannen voor Campus2030 wordt wel verwezen naar de Sustainable Development Goals, maar er staat niet niet hoe je die in het onderwijs kunt promoten.”

In hun zoektocht naar bestaande TU/e-projecten, kwamen de initiatiefnemers erachter dat aan onze universiteit maar liefst 26 teams zich op de een of andere manier met duurzaamheid bezighouden. Daarbij kun je denken aan Solar Team Eindhoven, maar ook aan Enactus, team VIRTUe en team FoodRoots. Of ze zich allemaal bij het netwerk aansluiten, is nog niet bekend.

Afgevaardigden van negentien teams, verenigingen en instanties waren vorige week bij een brainstorm over de actiepunten en de toekomst van het netwerk. Uit de brainstorm kwamen verschillende ideeën om die samenwerking concreet te maken. “We gaan sowieso aan de slag met een website en er werd bijvoorbeeld geopperd om daaraan een forum te koppelen, om informatie en meningen uit te wisselen. Daar gaan we naar kijken.”

Bij de brainstorm was ook een projectleider van de gemeente aanwezig. De initiatiefnemers willen namelijk niet alleen aan de TU/e duurzaamheid op de kaart zetten, maar ook daarbuiten. Nieuwenhuis: “Hoe mooi zou het zijn als we Eindhoven als zandbak voor innovaties kunnen inzetten en de link met de praktijk kunnen leggen. We zouden bijvoorbeeld kunnen kijken hoe we de ijsbaan duurzamer kunnen maken. En ik kan me voorstellen dat we ook contacten leggen met de industrie, binnen Brainport. Kan dat ergens kietelen op het gebied van duurzaamheid?”

Het Sustainability Network Eindhoven wil binnenkort een vervolgbijeenkomst houden, waarbij de actiepunten nog wat concreter worden.

Nieuwenhuis, masterstudent Sustainable Energy Technology, merkt zelf in zijn omgeving dat duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt. “Toen ik begon met de studie Sustainable Innovation, werd wel eens gegrapt dat ik een linkse hippie was. Je merkt dat er een shift aan het plaatsvinden is. Steeds meer mensen eten bijvoorbeeld geen vlees en ze staan open voor een dialoog. Het onderwerp duurzaamheid leeft.”

Gevraagd naar welke verbeterpunten hij zelf ziet aan de TU/e op het gebied van duurzaamheid, antwoordt Nieuwenhuis eerst dat ‘er echt wel heel veel goede dingen aan de TU/e gebeuren’. “Maar ik vind het bijvoorbeeld schandalig als ik zie dat soms zoveel papier wordt verspild. Gebruik wat je nodig hebt.”

Het Sustainabilty Network Eindhoven heeft tegen de zomer een officiële kick-off met een dag over duurzaamheid. De leden gaan nog bepalen hoe ze daaraan invulling geven.

Wil je je aansluiten bij het netwerk, neem dan contact op via Facebook, LinkedIn of Instagram (Sustainability_network_ehv)

Deel dit artikel