Sparren met (meer) ervaren collega's

Om nieuwe medewerkers sneller op gang te helpen en om mensen die al langer aan de TU/e werken verder te helpen in hun loopbaan, is deze maand een mentoringproject van start gegaan voor het ondersteunend personeel. Een vergelijkbaar initiatief bestond al voor wetenschappers.

door
foto Yuliya Chsherbakova / Shutterstock

De TU/e wil nieuwe medewerkers die net aan de universiteit komen werken, maar ook medewerkers die een overstap (willen) maken naar een nieuwe functie, beter wegwijs maken. Om dat te realiseren, worden verschillende initiatieven opgestart; het mentorschap is er daar één van.

Het idee is dat medewerkers met meer ervaren personeelsleden kunnen sparren over bepaalde vraagstukken. Het gaat niet zozeer om de praktische zaken, maar eerder over hoe je bepaalde zaken aan onze universiteit kunt realiseren. Tineke van den Bosch, beleidsadviseur HR bij DPO, licht toe: “Het gaat om vragen als ‘hoe kan ik mijn netwerk verder uitbouwen?' of 'welke weg kan ik het best bewandelen om een bepaald doel te bereiken?’."

Ook voor de medewerkers die al wat langer aan de TU/e werken, kan een mentor nuttig zijn. “Het gaat dan vooral om persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen vragen hebben als ‘hoe bewaak ik de balans tussen werk en privé?’ en ‘hoe zou ik een andere functie binnen de TU/e kunnen krijgen?’.” 

Een vergelijkbaar initiatief is eerder, op initiatief van het WISE-Network in samenwerking met DPO, gestart voor het wetenschappelijk personeel, in het bijzonder voor universitair docenten. Maar ook andere wetenschappers kunnen een aanvraag doen.

Match

De beleidsadviseur verwacht dat de match binnen de support staff wel wat lastiger is te realiseren dan binnen het wetenschappelijk personeel. “Wetenschappers koppelen we aan een andere, meer ervaren wetenschapper van een andere faculteit. De functies bij het ondersteunend personeel zijn wat dat betreft veel diffuser.”

Onlangs hebben zo’n veertig medewerkers zich aangemeld als mentor en een mentorschapstraining gevolgd. De meesten van hen zijn aangedragen door directeuren van de diensten of faculteiten. Ze moeten onder meer ruime ervaring hebben in hun functie, op de hoogte zijn van het reilen en zeilen aan de TU/e, goed kunnen luisteren en doorvragen en bereid zijn om hun kennis en vaardigheden te delen.

DPO koppelt deze mentoren aan medewerkers die met bepaalde vragen zitten en die hebben aangegeven dat ze een mentor willen. Mentoring wordt aangegaan voor een periode van één jaar, waarin zes tot acht gesprekken plaatsvinden tussen mentor en mentee. De dienst wil de invulling van het mentorschap over een jaar evalueren.

Ben jij nog niet zo lang in dienst bij de TU/e, ben je nieuw in je functie of loop je in je huidige functie wel eens tegen vraagstukken aan waarvan je niet weet hoe je die het beste kunt aanpakken? Meld je dan online aan.

Deel dit artikel