Afblazen eindexamens geen probleem voor TU/e

Minister Arie Slob maakte gisteren bekend dat de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet doorgaan. De leerlingen krijgen een diploma op grond van het schoolexamen. Voor de TU/e heeft de maatregel geen effect, laat het College van Bestuur weten. “We hebben er vertrouwen in dat we nog steeds de juiste studenten binnen krijgen, want ook de schoolexamens alleen, dus zonder de cijfers voor het centraal schriftelijk, zijn een goede indicator voor studiesucces”, laat bestuurswoordvoerder Ivo Jongsma weten.

door
foto Dafinchi/Shutterstock

“Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, zei minister Slob gisteren bij de bekendmaking dat centrale eindexamens dit jaar niet zullen plaatsvinden. Het diploma en de cijferlijst zijn dit schooljaar dus volledig gebaseerd op de schoolexamens. Met hun diploma kunnen havisten en vwo’ers gewoon gaan studeren in het hoger onderwijs.

Het College van Bestuur van de TU/e laat weten veel begrip te hebben voor het genomen besluit. Volgens bestuurswoordvoerder Ivo Jongsma heeft de maatregel voor de toelating van studenten tot opleidingen aan de TU/e geen effect. “Die toelating is weliswaar op basis van de vwo-6-eindlijst, maar ook dit jaar krijgen alle vwo’ers een eindlijst. Alleen is de basis voor die lijst anders; de cijfers voor de centraal schriftelijke examens ontbreken daarin. We hebben er vertrouwen in dat we nog steeds de juiste studenten binnen krijgen, want ook de schoolexamens alleen, dus zonder de cijfers voor het centraal schriftelijk, zijn een goede indicator voor studiesucces”, aldus Jongsma.

Numerus fixus opleiding

Ook zal het geen effect hebben voor wat betreft de selectie van studenten voor de drie TU/e-opleidingen die komend collegejaar een numerus-fixus hebben: Computer Science & Engineering, Bouwkunde en Industrial Design. Jongsma: “De TU/e heeft de voorselectie daarvoor al afgerond voor komend collegejaar. Deze voorselectie vindt plaats op basis van de resultaten die aankomende studenten hebben behaald in vwo-5. Definitieve toelating krijgen ze, net als in voorgaande jaren, door aanlevering van hun eindlijst na afronding van vwo-6.”

De schoolexamens zijn overigens niet onomstreden. De Onderwijsinspectie schreef er afgelopen januari nog een kritisch rapport over. ‘De toetsing en examinering verlopen onvoldoende zorgvuldig’, was de conclusie. ‘Het (steekproefsgewijs) bekijken van nagekeken werk door bijvoorbeeld een tweede corrector, vindt nauwelijks plaats.’

Maar de universiteiten hebben wel begrip voor het besluit van het kabinet, zegt woordvoerder Bart Pierik van universiteitenvereniging VSNU. “De kwaliteit van de schoolexamens is nu des te belangrijker.” 

De andere coronamaatregelen, zoals het sluiten van de campussen, hebben natuurlijk wél effect op de selectie. De opleidingen doen hun best om alternatieven te vinden voor selectiedagen waarbij studiekiezers naar de opleiding toe moesten komen. De uitslag van de selecties is twee maanden verschoven (van 15 april naar 15 juni) zodat daar meer tijd voor is. De aanmelddatum voor de rest van het hoger onderwijs is ook verschoven van 1 mei naar 1 juni.

Deel dit artikel