Deel collegegeld retour voor late afstudeerders

Studenten zijn ondanks de coronacrisis nog niet bijzonder veel gaan lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Ondertussen trekt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven 200 miljoen euro uit om studenten die bijna afstuderen, in de coronacrisis tegemoet te komen. Zij krijgen 535 euro collegegeld terug.

door
foto Andrey Popov / Shutterstock

Wie tussen september 2020 en eind januari 2021 afstudeert, krijgt drie maanden collegegeld terug. Voor studenten van universiteiten en hogescholen is dat 535 euro. Het ministerie neemt aan dat veel van deze studenten zonder de coronacrisis sneller klaar zouden zijn. Maar dat wordt niet per student vastgesteld: de treuzelaars onder hen hebben dus geluk.

Aanvullende beurs

Het kabinet heeft ook gekeken naar studenten met een aanvullende beurs en/of basisbeurs. Als zij hun recht op deze beurs verliezen in de maanden juli, augustus en september, krijgen ze een tegemoetkoming. Voor hbo- en wo-studenten gaat het om eenmalig 1.500 euro.

Andere studenten kunnen hun studievertraging inhalen in de loop van hun opleiding, is de gedachte van minister Van Engelshoven. Dat zei ze twee weken geleden in debat met de Tweede Kamer. Het kabinet neemt een ‘generieke maatregel’ voor een grote groep studenten zonder uit te zoeken wie daadwerkelijk last heeft van de crisis en wie niet. Dat maakt de maatregel makkelijker en sneller uitvoerbaar.

Studenten kunnen overigens van hun universiteit of hogeschool een beurs krijgen als ze zelf ziek zijn geworden, zoals de minister in het debat zei. Daarvoor moeten ze een beroep doen op het zogeheten profileringsfonds. Dat geldt ook voor studenten die mantelzorg moeten verlenen of in andere bijzondere omstandigheden verkeren.

Rust bij DUO

Omdat het Ministerie van Onderwijs beseft dat veel studenten hun bijbaan verliezen, het kan 400 à 500 euro in de maand schelen, mogen ze extra lenen bij DUO wanneer ze in de financiële problemen komen.

Maar dat doen ze niet. Sterker nog, DUO maakt minder geld over dan voor de coronacrisis. Het totale bedrag aan leningen daalde in februari, maart en april van 218 miljoen euro naar 214 miljoen euro.

Er wordt ook minder vaak een lening aangevraagd. “In de periode van 16 maart tot en met 22 april waren er gemiddeld 114 eerste aanvragen van de studielening per dag”, schrijft de minister als antwoord op Kamervragen van Groen Links. “In februari waren dit gemiddeld 165 eerste aanvragen per dag.”

Van een stormloop op studieleningen lijkt dus vooralsnog geen sprake. Misschien heeft het ermee te maken dat ouders hun studerende kinderen in de crisis steunen: 41 procent van de studenten in het hoger onderwijs heeft ouders met een inkomen van twee of drie keer modaal. In het voortgezet onderwijs is dat slechts 23 procent. Opvallend is dat studenten met de rijkste ouders over het algemeen meer lenen (6.864 euro per jaar) dan studenten met de armste ouders (5.300 euro per jaar).

Deel dit artikel