'Vraag naar technisch talent is door corona niet opeens veranderd'

Solliciteren in coronatijd. Ga er maar aan staan. Wat gaat de crisis doen met de arbeidsmarkt? Wat zijn de effecten op de korte en lange termijn? We vroegen het aan Paul van Nunen, directeur van Brainport Development. En die blijkt hoopvol gestemd: "We werken in markten waar maatschappelijk veel behoefte aan is en zal blijven bestaan."

door
foto Bram Saeys

Hoe is het volgens u gesteld met het arbeidsmarktperspectief voor studenten die aan het einde van dit collegejaar, begin juli dus, afstuderen aan de TU/e?
"De economie in Brainport is robuust. De hightech maakindustrie doet het, ook in deze moeilijke tijd, relatief goed. Heel veel bedrijven zijn aan het werk in een anderhalve-meter-productiestand. En dat zal mijns inziens zo blijven. Veel bedrijven en organisaties in onze regio werken in markten waar we ook in de toekomst nog een gezonde vraag verwachten. Oplossingen voor digitalisering? Die behoefte zal blijven. Oplossingen voor verduurzaming? Ook dat zal blijven. Medische apparatuur? Ook die behoefte zal blijven. We werken in markten waar maatschappelijk veel behoefte aan is en zal blijven bestaan. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. En juist ons model, waarin we niet alleen patenten verzinnen maar hier ook industrialiseren, lijkt goed te passen in de geopolitieke tijdgeest."

Veel van die afgestudeerden, de TU/e spreekt vaak van zo’n tachtig procent, vinden hun eerste baan in de Brainport-regio. Gaat dat straks nog steeds lukken?
"Ja, dat vertrouwen heb ik. Voor corona was er enorm veel vraag naar technisch talent, en mijn inschatting is dat dit niet opeens veranderd is. Daarnaast wordt een klein deel van de afgestudeerden ondernemer in een startup, en ja, voor hen is het spannend. Externe financiering is nu immers moeilijker te vinden. Gelukkig lukt het in Nederland en in de regio om met heel veel partners fondsen te starten om ook startups te helpen. Want hun dynamiek en innovatievermogen blijven essentieel voor ons."

Is nu al te zeggen of het voor afgestudeerden van bepaalde opleidingen ook straks niet heel moeilijk zal zijn om een baan te vinden? Welke opleidingen zijn dat? Voor welke opleidingen verwacht u dat het moeilijker wordt vanwege de coronacrisis en de stagnerende economie?
"Ook voor ons is natuurlijk onbekend hoe lang de huidige situatie gaat duren. Dat vooropgesteld. Maar ik durf de voorspelling wel aan dat de vraag naar digitalisering, gezondheidsoplossingen, energietransitie en zo verder, zal blijven. In die sectoren blijft werkgelegenheid. Heel specifiek kun je met zekerheid zeggen dat de roep om ingenieurs met verstand van AI alleen maar harder zal klinken. Daar zitten heel veel toekomstige banen."

Heeft de overheid hier een taak om ervoor te zorgen dat deze generatie afstudeerders toch snel aan de bak komt in de Brainport-regio? Om te voorkomen dat het een verloren generatie dreigt te worden?
"Die taak hebben we allemaal, in de eerste plaats door te zorgen voor voldoende stageplekken en opdrachten voor publiek-private opdrachten voor studenten. Deze zijn allebei geen vanzelfsprekendheid als bedrijven even voorzichtig zijn met nieuwe investeringen. Daar heeft zeker ook de overheid een rol in door te blijven investeren in innovatie. Want uiteindelijk verdienen we daar over tien jaar weer duizenden nieuwe banen mee in de maakindustrie. Noodmaatregelen zijn fase 1, maar het herstel moet komen van slimme investeringen."

Kunt u iets vertellen over hoe u denkt dat de situatie is voor de regio’s rondom de andere drie technische universiteiten: in Enschede, Delft en Wageningen? Heeft u eventueel contacten daar met personen uit die regio’s?
"Universiteiten, zeker technische, zijn randvoorwaardelijk voor innovatieve ecosystemen. Ik heb geen actueel beeld van de precieze cijfers rondom deze universiteiten, maar zie dat ook zij een goede uitgangspositie hebben. Uiteindelijk zullen we het verdienvermogen in Nederland moeten versterken door de koppeling van nieuwe kennis aan nieuwe producten. Gelukkig hebben we dus die goede universiteiten."

Deel dit artikel