Vijf TU/e-onderzoekers ontvangen Veni-beurzen

Vijf jonge onderzoekers van de TU/e ontvangen dit jaar een Veni-subsidie van NWO. De onderzoekers krijgen hiermee de ruimte om gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën te verkennen. Sofie Haesaert, Max Birk, Roderick Tas, Loe Schlicher en Emily Sullivan ontvangen ieder een beurs van maximaal 250.000 euro.

door
afbeelding Cursor

De jaarlijkse Veni-subsidies van NWO geven jonge onderzoekers de financiele armslag om voort te bouwen op hun eerdere of lopende onderzoeksinspanningen. De Veni-laureaten van de TU/e van dit jaar gaan met hun geld een breed scala aan onderwerpen in verschillende disciplines bestuderen.

Stress meten met videogames

Digitale gegevens leveren waardevolle informatie voor het opsporen van veranderingen in gezondheidsindicatoren. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve vaardigheden, emoties of gedrag. Er is echter een gebrek aan geschikte protocollen en methoden voor onderzoekers om deze digitale gezondheidsindicatoren te ontwerpen en te valideren. Met zijn Veni-subsidie gaat TU/e-onderzoeker Max Birk, universitair docent in de Systemic Change-groep van de faculteit Industrial Design, methoden en protocollen ontwikkelen voor digitale stressindicatoren met behulp van videogames.

Betere bescherming tegen terrorisme

Het onderzoek van Loe Schlicher richt zich op het bedenken van methoden om terroristische aanslagen zo snel mogelijk te stoppen. Het bepalen van optimale locaties voor beschermende resources, zoals snelle-reactieteams, is hierbij cruciaal. Met de beurs gaat Schlicher nieuwe wiskundige modellen ontwikkelen ter ondersteuning van deze beslissingen, rekening houdend met het strategisch gedrag van een tegenstander.

Schlicher is universitair docent Operations and Game Theory bij de onderzoeksgroep Operations, Planning, Accounting en Control van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Zijn onderzoek richt zich op Game Theory en de toepassingen daarvan op Operations Management.

Intelligente systemen aanleren veilig te functioneren via sensoren

Sofie Haesaert is geïnteresseerd in het efficiënt en veilig ontwerpen van besturingssystemen. De toenemende beschikbaarheid van rekenkracht en sensoren heeft geleid tot de digitalisering van onder meer auto's, vliegtuigen en robots. Om langdurige autonomie mogelijk te maken, moeten deze intelligente systemen zich kunnen aanpassen aan fysieke veranderingen. Met haar Veni-subsidie wil Haesaert onderzoek doen naar hoe je voor deze systemen veilig kunt leren van sensordata.

Haesaert is universitair docent bij de vakgroep Control Systems van de faculteit Electrical Engineering. Haar onderzoeksinteresses liggen in de ontwikkeling van verificatie- en controlesynthesemethoden voor cyberfysische systemen.

Het geheime leven van antivries-eiwitten

Roderick Tas onderzoekt hoe sommige vissen, planten, insecten en bacteriën een scala aan antivrieseiwitten produceren om bij extreem lage temperaturen te kunnen overleven. Met superresolutie-microscopen wil hij de onbekende eigenschappen ontrafelen die zorgen dat deze eiwitten de groei van ijs kunnen remmen. Deze kennis kan mogelijk leiden tot antivriestechnologieën voor medische toepassingen. Tas is postdoc in de Self-Organizing Soft Matter-groep van de faculteit Chemical Engineering and Chemistry.

De reikwijdte van machine learning

Machine learning-modellen beïnvloeden belangrijke beslissingen. De complexiteit en ondoorgrondelijkheid van deze modellen stellen filosofische theorieën rondom verklaring en begrip echter op de proef. Met behulp van haar Veni-beurs gaat Emily Sullivan een raamwerk ontwikkelen voor het vaststellen van de vorm van begrip die mogelijk is met machine learning-modellen, en wat voor impact deze modellen hebben op verklaringstheorieën. Sullivan is universitair docent bij de groep Philosophy and Ethics van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.

Met haar Veni-beurzen biedt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per persoon. Dit jaar vroegen 1.127 onderzoekers een Veni-subsidie aan, waarvan 162 de financiering kregen toegekend.

Deel dit artikel