James Bowyer / Shutterstock

Maximumsnelheid op campus naar dertig km/u

Begin volgend jaar moet de officiële maximumsnelheid op de TU/e-campus worden teruggebracht van vijftig naar dertig kilometer per uur. Afgelopen maandag stemde de U-raad in met dit voorstel, dat de gemeente zal omzetten in een formeel verkeersbesluit. Na een bezwaarperiode van zes weken kan de snelheidswijziging definitief worden ingevoerd.

door
afbeelding James Bowyer / Shutterstock

De TU/e heeft in het verleden al eens onderzocht of op de campus een 30km-zone kon worden ingesteld. Destijds vergde dat echter te veel aanpassingen, vertelt Thijs Mooren van dienst Real Estate (voorheen Huisvesting). “Daarvoor zouden bijvoorbeeld voor alle auto’s parkeervakken moeten komen, terwijl op de campus ook veel langs de weg geparkeerd wordt. Die eisen zijn echter inmiddels versoepeld, waardoor we voor een 30km-zone nu alleen nog maar nieuwe verkeersborden bij de ingangen hoeven te plaatsen.”

De verandering is mede op verzoek van de gemeente Eindhoven, die de maximumsnelheid binnen de ring zoveel mogelijk wil beperken tot dertig kilometer per uur. Omdat het TU/e-terrein openbaar toegankelijk privéterrein is, kunnen aanpassingen aan de verkeersregels op de campus alleen in gezamenlijkheid worden ingevoerd, benadrukt Mooren. “Nu het plan is goedgekeurd door de U-Raad, moet de gemeente een formeel verkeersbesluit opmaken en publiceren. Daarna is er een bezwaarperiode van zes weken.” Een snelle rekensom leert dat de geplande ingangsdatum van 1 januari 2021 daardoor net niet wordt gehaald.

Handhaving

Volgens Mooren komen snelheidsovertredingen op de campus nu niet vaak voor, mede door de inrichting van de wegen. De nieuwe limiet van dertig kilometer per uur is eenvoudiger te doorbreken. Handhaving is vanwege de bijzondere status van de campus een complexe zaak, weet zijn collega Simone Vonken. “In principe is de politie verantwoordelijk, maar die ziet dat niet als prioriteit.” Er hebben de afgelopen jaren dan ook geen politiecontroles plaatsgevonden op de campus, laat zij weten. Wel kan de beveiliging van de TU/e bestuurders aanspreken op hun rijgedrag en zouden, indien dat voor de nieuwe snelheidslimiet nodig zou blijken, extra borden, verkeersdrempels of wegversmallingen kunnen worden aangebracht.

Deel dit artikel