Wat betekent de ‘75-studentenregel’ voor Biomedical Engineering?

Toen de overheid tijdens de laatste persconferentie bekend maakte dat studenten over drie weken naar de campus mogen komen en dat in de collegezalen maximaal 75 studenten mogen zitten, zag onderwijsdirecteur René van Donkelaar van Biomedical Engineering (BME) de uitdaging voor zich. BME heeft vakken waar meer dan 200 studenten zijn ingeschreven. “Wij benaderen op dit moment alle docenten met de vraag wat zij het best achten voor hun vak.”

door
foto Vincent van den Hoogen

Snel handelen is het devies van Biomedical Engineering. Van Donkelaar verwacht binnenkort een officieel bericht over de manier waarop de TU/e de maatregel gaat aanpakken, maar daar wil hij niet op wachten. “Dan gaan kostbare dagen verloren. Wij proberen bij BME de hele coronacrisis al zo snel mogelijk te handelen naar eigen goeddunken. De ervaring leert dat hoe sneller je acteert, hoe meer kans je hebt op succes. Soms moet je inderdaad een keer wat bijstellen als er een ander besluit wordt genomen, maar dat is nog altijd beter dan afwachten”, mailt de onderwijsdirecteur desgevraagd. Kleinere vakken, zoals de keuzevakken in de master, kunnen gewoon doorgaan. Maar met name in de major kent zijn opleiding “veel te veel” studenten (200 tot 250) per vak.

“Vrijdagavond was de persconferentie. Zondag had onze coördinator, Mariëlle Bosboom, het overzicht klaar van vakken waar aanpassingen nodig zijn, en bij welk vak welke optie al dan niet mogelijk zou kunnen zijn. Naast een welkomstcollege en een ICT-training gaat het vooralsnog om negen vakken waar we aanpassingen moeten doen, en twee vakken die we qua capaciteit in de gaten moeten houden. Maandagochtend hebben we alle betrokken docenten gemaild.” BME heeft bijna veertig docenten, deels parttime en niet allemaal actief in Q1.

Zelf kiezen

Van Donkelaar vindt het belangrijk dat de docenten zelf beslissen, “omdat de beste keus erg vak-afhankelijk is. Wij gaan kijken of wij het kunnen organiseren zoals de docent wenst.”

Een van de opties is het vak geven in een collegezaal voor 75 studenten en streamen voor de overige studenten die thuis zijn. “Dat klinkt mooi, maar is niet te realiseren. We werken met tijdsloten van vier uren. Aansluitend aan twee uur college is er twee uur begeleide zelfstudie (BZ) of werkgroep-onderwijs. Die zijn nu gepland in groepen van minder dan 75 personen, dus verdeeld over drie of vier zalen. Studenten moeten na de live stream binnen een kwartier op de campus kunnen zijn voor de BZ. Dat is slechts voor weinigen haalbaar. Tenzij studenten ervoor kiezen om de stream op de campus te volgen, maar als dat massaal gebeurt op de hele campus, dan is daar onvoldoende plek voor en loopt MetaForum ongewenst vol.”

Een andere overweging is om de uren die in de collegezaal gepland waren te verplaatsen naar meerdere kleinere zalen. In plaats van twee uur college plus twee uur BZ of werkgroep krijg je dan vier uur die laatste setting. Maar Van Donkelaar weet dat het niet haalbaar is om in drie zalen door drie docenten tegelijk les te laten geven. “Bovendien zijn veel van de BZ-zalen niet bedoeld voor colleges; ze zijn er qua audiovisuele middelen niet op ingericht.”

Actie

Voor nu heeft BME reserveringen uitgezet voor extra zalen, een verzoek uitgestuurd tot aanpassingen van meubilair naar 75 studenten, en is de opleiding audiovoorzieningen aan het regelen bij IMS voor zalen die ze nu mogelijk voor werkcolleges gaan gebruiken. “Zo nodig kunnen we nog op tijd zelf microfoons aanschaffen”, aldus Van Donkelaar.

Hij verwacht dat veel faculteiten de docent laten bepalen hoe het vak precies gegeven gaat worden. “Ik verwacht ook dat we op de universiteit in de problemen komen qua capaciteit als alle faculteiten voor al hun vakken de studenten moeten verdelen in groepen van maximaal 75, en dat er dus vakken zullen zijn die wederom online plaatsvinden. Helaas.”

Deel dit artikel