Tentamens maken op de campus

Voor een groot deel van de aankomende tentamens zullen studenten naar de campus mogen komen. De TU/e verwacht niet dat de aanstaande coronapersconferentie andere of nieuwe beperkingen met zich zal meebrengen voor het Hoger Onderwijs en dat betekent dat alle on campus tentamens doorgaan zoals gepland. “Dat is in het eerste kwartiel ook goed en veilig verlopen”, zegt ESA-directeur Patrick Groothuis.

Deze tentamenperiode worden 387 centraal georganiseerde tentamens afgenomen. Hiervan zijn er 112 on campus (29 procent) en 50 hybride (13 procent). Patrick Groothuis, directeur van Education & Student Affairs (ESA) legt uit hoe dat bepaald wordt: “Vorig collegejaar is al besloten dat, indien mogelijk, de voorkeur ligt bij alternatieve vormen van tentamens. Dat kunnen opdrachten of mondelinge toetsen zijn. Dat is echter bij veel tentamens niet goed realiseerbaar.”

Groothuis is opgelucht dat de regering na uitgebreid onderzoek groen licht gaf om tentamens dit collegejaar weer fysiek op de campus te houden. Hij verwacht dat de persconferentie door premier Rutte op dinsdagavond 12 januari daar niet veel aan verandert. “Het past goed bij de universiteit die we zijn. En het vermindert ook het aantal geproctorde tentamens waar studenten niet altijd gelukkig van worden”, zegt hij. “Docenten zitten bij de keuze aan het stuur en hebben in overleg met hun examencommissie en onderwijsdirecteur uiteindelijk de beslissing gemaakt over de tentamenvorm die het best passend én haalbaar is.”

Bij de hybride tentamens wordt studenten de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een tentamen op de de campus of thuis met proctoring. De tentamens worden in meerdere gebouwen van de TU/e en in de sportzalen van het Studentensportcentrum georganiseerd. “Per ruimte zijn maximaal 50 studenten aanwezig en is er voldoende afstand aanwezig tussen de studenten”, verzekert Groothuis.

Opt-out

Een kwart van de tentamens wordt met proctoring afgenomen. Ditmaal maken 61 studenten gebruik van de opt-out-mogelijkheid, wat voor ESA en de betrokken docent extra werk met zich meebrengt. “Momenteel zijn een ESA-medewerker fulltime en vele docenten bezig deze opt-outs te faciliteren. Het is een behoorlijke logistieke operatie. Groter dan menigeen denkt.”

Pauze

ESA is overwegend tevreden over de gang van zaken van de vorige tentamenperiode. Er zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen die liggen op het vlak van communicatie en enkele procesoptimalisaties. “De meest opvallende verandering betreft de hybride tentamens waarbij de student kiest voor de on campus variant”, zegt Groothuis. “Omdat de online geproctorde variant een pauze kent na anderhalf uur en beide varianten vergelijkbaar moeten zijn, krijgen vanaf het tweede kwartiel studenten die gekozen hebben voor de on campus variant deel 2 pas uitgereikt nadat deel 1 is afgerond. Ze zijn dan niet verplicht een pauze te nemen. Dat voorkomt onrust en beweging in betreffende zalen.”

Deel dit artikel