Foto | TimeShops / Shutterstock

Hogere beurs voor besturende student van buiten Europa

Het wordt definitief aantrekkelijker voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte om een bestuursjaar te doen. Dit collegejaar vergoedde de TU/e het verschil al tussen het wettelijk collegegeld en het veel hogere instellingstarief dat deze studenten betalen voor de maanden waarin zij in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Die aangepaste vergoeding is nu opgenomen in de Regeling Profileringsfonds.

door
foto TimeShops / Shutterstock

Om die aanpassing is begin vorig kalenderjaar in de U-raadsvergadering verzocht, vertelt fractievoorzitter Ralph van Ierland van Groep-één. “Op dat moment werd namelijk besloten om de financiële ondersteuning bij studievertraging door ziekte of persoonlijke omstandigheden voor studenten van buiten Europa op te hogen.” Zij maken namelijk veel meer kosten omdat ze niet het zogeheten wettelijk collegegeld betalen (komend jaar 2168 euro), maar het veel hogere instellingstarief (jaarlijks 11.400 voor de bachelor en maar liefst 16.400 in de masterfase). Elke maand vertraging kost studenten van buiten Europa daardoor al snel een veelvoud van het bedrag dat Nederlandse en andere Europese studenten moeten ophoesten.

Van Ierland: “Vanuit de U-raad hebben we destijds gevraagd of datzelfde niet gedaan kon worden voor studenten die vertraging oplopen door een bestuursfunctie. De universiteit zet in op een internationale studentenpopulatie, maar het was voor niet-Europese studenten wel erg duur om ook bestuurlijk hun bijdrage te leveren. De maandelijkse compensatie voor de studievertraging in de vorm van de bestuursbeurs was voor hen vele malen lager dan het collegegeld dat ze betaalden. Netto kostte besturen deze studenten dus alsnog duizenden euro’s.”

Volgens Van Ierland toonde het College van Bestuur daar destijds begrip voor, maar gaf ook aan enige tijd nodig te hebben om uit te zoeken of extra compensatie financieel haalbaar was. “Dat is begrijpelijk, want er is natuurlijk een goede kans dat door deze nieuwe regeling meer niet-Europese studenten een beroep zullen doen op een bestuursbeurs. Voor het lopend collegejaar had het college de extra compensatie al toegezegd, maar nu is dat ook blijvend opgenomen in de Regeling Profileringsfonds. Daar zijn we erg blij mee, want daardoor weten internationale studenten nu waar ze aan toe zijn.”

Voor de internationale studenten in opleidingscommissies, faculteitsraden en ook de U-raad heeft de aanpassing minder impact, benadrukt Van Ierland. “Voor posities in de medezeggenschap geldt een onkostenvergoeding en daarbovenop slechts één maand compensatie uit het Profileringsfonds.”

COSMOS

Aniruddh Ingle uit India is derdejaars student Computer Science. Afgelopen zomer trad hij toe tot het bestuur van COSMOS, de internationale studentenvereniging van de TU/e. Toen wist hij overigens nog niet dat hij daar een hogere vergoeding voor zou krijgen. “Ik wist niet eens zeker of ik überhaupt een beurs zou krijgen”, vertelt hij. “Enkele bestuursleden van COSMOS van vorig jaar kregen niets, omdat ze niet aan de eisen voldeden. Maar ik was vastbesloten om sowieso een bestuursjaar te doen, omdat ik wist dat ik daar veel van zou leren.”

Desondanks is hij erg blij dat het College van Bestuur heeft besloten om niet alleen de vereisten voor dit bestuursjaar aan te passen vanwege de coronapandemie, maar ook de beurzen op te hogen ter compensatie van het hoge instellingstarief dat studenten van buiten de Europese Economisch Ruimte moeten betalen. “Het is altijd moeilijk voor COSMOS om bestuursleden te vinden en ik had al vaker aangegeven, ook in gesprekken met Groep-Eén, dat het eerlijker zou zijn als de hoogte van de bestuursbeurzen gekoppeld zou worden aan het betaalde collegegeld. Dat zou een van de voornaamste drempels wegnemen voor studenten van buiten Europa om in een bestuur te gaan. Dit is een mooie stap vooruit voor de integratie van internationale studenten in de universiteit.”

Toch blijft het voor niet-Europese studenten lastiger om een bestuursperiode te combineren met hun studie, zegt Ingle. “Europese studenten moeten 15 studiepunten halen tijdens hun bestuursjaar om recht te hebben op een beurs, maar als je van buiten Europa komt, moet je sowieso al 30 punten halen om in Nederland te mogen blijven.” Het is dus een druk jaar geweest voor de Indiër. “Jazeker; ik ben ook nog betrokken bij een startup, dus ik heb veel geleerd over tijdmanagement. Maar ik krijg terug op een jaar waarin ik zowel persoonlijk als professioneel enorm ben gegroeid.”

Coronavertraging

Deze week bracht nóg een meevaller voor studenten van buiten Europa: vanwege de beperkingen veroorzaakt door de coronapandemie mogen die studenten bij studievertraging maximaal drie maanden het wettelijk collegegeld betalen in plaats van het instellingstarief. Dat valt te lezen in de corona-update die op woensdagmiddag is rondgestuurd. Daarvoor moet wel aannemelijk zijn dat de vertraging is veroorzaakt door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld doordat je geen alternatieve afstudeeropdracht hebt kunnen vinden. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 25 juli worden ingediend; meer informatie zal eind deze maand worden verstrekt door het secretariaat van de examencommissie van de opleiding.

Deel dit artikel