PDEng-trainees gaan met scholieren de wijk in

Meer speelplekken, extra fietspaden of stoplichten op onveilige kruispunten: PDEng-trainees gaan voor het TU/e Social Hero Programma in samenwerking met Stichting MOVE met scholieren de straat op om uit te zoeken wat daar beter kan. In groepjes brengen de trainees en kinderen deze weken verbeterpunten in kaart.

door
foto Iakov Filimonov / Shutterstock

“Ik denk dat de coronatijd bij ons allemaal iets heeft aangewakkerd: we willen meer voor anderen betekenen”, zegt PDEng-trainee Software Technology Respa Putra. Hij sloot zich daarom met drie medetrainees aan bij het TU/e Social Hero Programma dat samenwerkt met MOVE. Deze laatste is in meerdere steden actief en helpt onder meer wijken verbeteren met buurtbewoners, scholen en de lokale ondernemers. 

“Om coronaredenen kunnen we maar in kleine groepjes de buurt verkennen, maar alle beetjes helpen. De kinderen brengen later in de klas verslag uit over wat ze opgemerkt hebben en wat ze willen aanpakken. Te denken valt aan afval op straat of te weinig speelplekken.” De trainees gaan daarna met de kinderen aan de slag om een aantal verbeteringen te realiseren.

“We hebben maar een klein budget dat we zelf bij elkaar moeten zien te krijgen, we hebben nu zo'n driehonderd euro en daarvan moeten we rond zien te komen.” Maar volgens Putra zit daarin juist ook de uitdaging. “We kunnen wijkbewoners vragen om te helpen of ondernemers benaderen die ons tegemoet willen komen. Het draait echt om goodwill en om het aanwakkeren daarvan.”

Teamverband

Volgens Putra is het vrijwilligerswerk niet alleen dankbaar om te doen, maar ook erg leerzaam. “Je wordt in een team met mede-TU/e’ers geplaatst en iedereen vervult een eigen rol. Zo verzorg ik de communicatie, twee teamgenoten zijn respectievelijk manager en penningmeester en nummer vier denkt na over activiteiten die we met de scholieren kunnen organiseren.”

Kortom, de deelnemers leren in teamverband samen te werken, een langetermijnplanning te maken en met budgetten om te gaan. “Ik wil vooral ervaring opdoen met samenwerken in een team, maar daarnaast is het ook heel leuk om weer iets fysieks te kunnen doen na de lockdown!”

Het project moet voor de zomer afgerond zijn. “In totaal komen we zeven keer met de scholieren samen en bestrijkt het project een maand of twee.”

Deel dit artikel