Zeer hoge vaccinatiegraad onder TU/e-studenten

Ruim 90 procent van de TU/e-studenten is volledig gevaccineerd, en nog eens 6 procent heeft de eerste vaccinatie gehad of gepland. Daarmee komt de vaccinatiegraad binnenkort boven de 96 procent. Dit blijkt uit een grote survey die de universiteit heeft uitgevoerd tussen 10 en 20 september.

door
foto Hely / Shutterstock

Rector Frank Baaijens is blij met de resultaten. “Nu het onderwijs weer helemaal on-campus plaatsvindt, is het extra belangrijk dat zo veel mogelijk mensen hun vaccinatieprikken hebben gehad. Ik ben dan ook heel blij dat onze studenten hun prikken halen en zo bijdragen aan het minimaliseren van besmettingsrisico. Ik hoop dat zo veel mogelijk van de nog niet gevaccineerde studenten ook snel hun vaccinatie regelen.”

Survey

De anonieme survey werd gedaan onder alle studenten van de TU/e. Het responspercentage is in totaal 41 procent en de samenstelling van de responsgroep is representatief voor de studentenpopulatie, gekeken naar parameters als bachelor/master, geslacht en herkomst.

De resultaten komen overeen met die van het onderzoek dat de universiteit in Wageningen vorige maand uitvoerde onder haar studenten. Ook daar bleek dat het overgrote deel van de studenten al gevaccineerd is.

De vaccinatiegraad onder de TU/e-studenten ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Momenteel is in Nederland 82 procent van de mensen volledig gevaccineerd, en 86 procent heeft minimaal één prik gehad.

Bus naar vaccinatiestraat

De TU/e organiseert zelf sinds de bachelor-introductieweek ritten met een pendelbus tussen de campus en de vaccinatiestraat aan de Antoon Coolenlaan. Op deze manier hoopt de universiteit de drempel voor studenten en medewerkers om zich te laten vaccineren, te verlagen. "In totaal zijn er vijf ritten naar de vaccinatiestraat geweest, waar achttien studenten zich hebben laten vaccineren", zegt Christian Spegt van ESA. Voor begin oktober staan er nog twee ritten open, waarvoor zowel studenten als medewerkers zich kunnen aanmelden

Deel dit artikel