Actiegroepen stellen ultimatum aan universiteiten

Universiteiten moeten voor 20 december met een concreet plan komen om de tijdelijke contracten en de hoge werkdruk in het hoger onderwijs aan te pakken. Doen ze dat niet, dan volgt er een landelijk protest op Valentijnsdag.

door
foto Overearth / Shutterstock

Tijdens de opening van het academisch jaar kondigden actiegroepen Casual Academy en 0.7 al aan dat er wat zou gaan gebeuren als universiteiten voor de kerst niet aan hun wensen tegemoet komen. FNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond steunden dat voornemen en ook WOinActie heeft zich nu achter het ultimatum geschaard

Tijdelijke contracten 

Er liggen drie eisen op tafel. De actievoerders willen minder tijdelijke contracten. Ze eisen dat de flexibele schil bij de universiteiten onder de 20 procent wordt teruggebracht en dat alle wetenschappelijk medewerkers zowel onderwijs- als onderzoektijd krijgen. Aan de “structurele overbelasting” willen ze eveneens een einde maken door een derde van de taken te schrappen. Ten derde eisen ze een “veilige werkomgeving” waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag. Veel zal afhangen van de vraag of universiteiten er jaarlijks 1,1 miljard euro bij zullen krijgen van het volgende kabinet. Uit onderzoek dat minister Van Engelshoven liet doen, bleek dat universiteiten dit bedrag tekortkomen op hun begroting, met alle gevolgen voor de werkdruk en de rechtspositie van wetenschappers van dien.

1,1 miljard

Vanuit WOinActie verscheen er ook een opinieartikel op Science Guide waar TU/e-hoogleraar Remco Tuinier aan meeschreef. Daarin stelt hij dat "de benodigde 1,1 miljard goed moet worden besteed. Het broodnodige budget mag niet naar prestigeprojecten gaan, niet naar nóg meer beheerspersoneel, niet naar mensen die zich met marketing en studentenwerving bezighouden en ook niet naar grotere beleidsruimte voor bestuurders. In plaats daarvan moet het wetenschappelijk personeel eerst worden betaald voor het werk dat ze nu vaak in hun eigen tijd moeten doen."

Valentijnsdag 

Is een ultimatum op 20 december niet wat kort dag, vroeg Ad Valvas aan de Leidse hoogleraar Remco Breuker van WOinActie. Volgens hem is de problematiek al jaren bekend. “En we vragen niet het onmogelijke: als je mij en een paar anderen ervoor vrijstelt, hebben we dit morgen geregeld.” 

Als er geen concreet plan komt dat aan de eisen van de actiegroepen voldoet, volgt er op Valentijnsdag (14 februari) een landelijke actie, met als motto: de universitaire liefde is niet wederzijds. Op Valentijnsdag wordt sinds 2017 de Academie-Kus uitgereikt door de Vakbond voor de wetenschap VAWO, die vorig jaar fuseerde met de Algemene Onderwijsbond. De prijs gaat naar iemand die zich “op een bijzondere en moedige manier heeft ingezet voor de academische wereld”.  

Deel dit artikel