Wob-verzoek ingediend omtrent Irène Curie-programma

Er is een Wob-verzoek gedaan omtrent het Irène Curie-programma van de TU/e. Iemand heeft communicatie hierover tussen de universiteit en het ministerie van OCW opgevraagd. De opvrager, van wie de identiteit niet bekend is, wil e-mails en bijlages inzien uit 2019 en 2020.

door
foto ESB Professional / Shutterstock

De opgevraagde documenten zijn gedeeltelijk openbaar, de bijlages niet. Het ministerie heeft besloten slechts deels aan het Wob-verzoek tegemoet te komen. Een deel van de informatie wordt niet openbaar gemaakt. Persoonsgegevens worden weggehaald vanwege de privacy, maar daarnaast is er ook nog andere informatie waar om gevraagd is, maar die niet bekend wordt gemaakt. De opgevraagde lijst betreft dertien documenten.

“De documenten met nummer 7, 8, 9 en 11 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen", zegt Kees Riezebos, directeur van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van OCW. "Het betreffen conceptversies van het antwoord van de minister van OCW op de vragen van de VVD over het voorkeursbeleid op de TU/e. Voor zover deze concepten overeenkomen met de eindversies is de informatie reeds openbaar of beoordeeld bij de eindversie. Voor zover het document niet overeenkomt met de eindversie betreft deze informatie persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering deze persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken, zowel in tot op de persoon herleidbare als geanonimiseerde vorm.” Om die reden worden de documenten met nummer 7, 8, 9 en 11 niet openbaar gemaakt. De overige documenten zijn hier te vinden.

Julma Braat, beleidsmedewerkster bij Human Resource Management, zegt dat het ministerie van OCW de universiteit inzicht heeft gegeven in het hetgeen op basis van het het Wob-verzoek bekend is gemaakt. Braat: “Daar had de TU/e nog bezwaar tegen kunnen aantekenen, maar daar moet je dan wel heel zwaarwegende redenen voor hebben. Op basis van wat ik heb gezien, denk ik niet dat die er waren. Het is nu dus ook voor ons afwachten wie het Wob-verzoek heeft ingediend en met welke reden dit is gedaan.”

Deel dit artikel