Als ze om je zitten te springen, maar solliciteren toch niet lukt

Afstudeerders van technische studies hebben de banen vaak voor het uitkiezen. Toch lukt het niet iedereen om werk te vinden, en daarom is Career Jumpstart in het leven geroepen, een samenwerking van Fontys en de TU/e. Word je bij het solliciteren gehinderd door bijvoorbeeld ass, ad(h)d of erge faalangst, dan helpen coaches je bij het vinden van een passende job. “En bij het houden ervan”, benadrukt Kim Pril, coördinator vanuit de TU/e.

door
foto Fizkes / Shutterstock

Career Jumpstart bevindt zich tot eind 2022 in de pilotfase en krijgt daarna hopelijk een vaste plek in het begeleidingsaanbod voor studenten. Het project is een samenwerking tussen de Fontys Hogeschool ICT en de faculteiten Applied Physics, Electrical Engineering en Mechanical Engineering van de TU/e.

“Maar ook TU/e-studenten van andere faculteiten zijn welkom om zich aan te melden”, zegt Kim Pril van de Career Academy. Zij coördineert een en ander vanuit de TU/e, maar de coaching zelf vindt plaats bij Fontys. Projectleiders daar zijn jobcoach Marlou Heskes en docent-onderzoeker Manon Krabbenborg.  

Tot nu toe zijn een twintigtal afstudeerders aan een begeleidingstraject begonnen, onder wie drie TU/e’ers. Career Jumpstart is bedoeld voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Die kan voortkomen uit een functiebeperking, zoals een autismespectrumstoornis (ass) of ad(h)d, maar bijvoorbeeld ook uit niet-aangeboren hersenletsel (nah), erge faalangst of een chronische ziekte.

Smalltalk

Van de huidige aanmelders heeft zo’n 90 procent een stoornis op het autismespectrum, schat Heskes. “1 procent van de bevolking heeft ass, maar op de ICT-opleiding van Fontys is dat 15 tot 18 procent.” Hoeveel TU/e-studenten ass hebben, is niet geregistreerd.

“De kans op werkeloosheid is bij hoogopgeleiden met een functiebeperking drie keer hoger dan gemiddeld en bij ass zijn de cijfers nog schrijnender”, weet Heskes. Dat ligt aan een scala van factoren. “Klein voorbeeldje: sollicitanten met ass hebben vaak geen talent voor smalltalk. Vraagt de hr-medewerker bij binnenkomst als ijsbreker: ‘Kon je het een beetje vinden?’, dan is de reactie: ‘Ja, ik ben er toch?’”

Werkgevers

Ook het ‘zichzelf verkopen’ vinden veel mensen met ass moeilijk. De klik met de hr-functionaris aan de andere kant van de tafel ontbreekt nog wel eens. Zo benoemt ASML het als een probleem dat de eigen recruiters er niet altijd in slagen de bijzondere talenten naar boven te halen, vertelt Heskes. En dat terwijl het bedrijf zit te springen om tech-talent. Vandaar dat de ASML Foundation samen met 04werkt de pilot financiert.

Career Jumpstart helpt dus niet alleen sollicitanten, maar ook werkgevers. Gaan zij voor sollicitanten met een ondersteuningsbehoefte, dan vinden ze mogelijk de juiste matches voor hun vacatures, en investeren zij in een inclusievere werkvloer.

Lees verder onder de foto

Zij kloppen bij het team van Heskes en Krabbenborg aan voor advies om ‘autismevriendelijker’ te worden. Krabbenborg: “Een tip is bijvoorbeeld om de nieuwkomer op de werkvloer te koppelen aan een maatje of ‘Harrie’.”

Coaching

En hoe ziet de begeleiding van de studenten eruit? Dat verschilt per casus, maar het doel is altijd hetzelfde: dat de afstudeerder duurzaam aan het werk komt. Heskes: “We coachen dus niet alleen bij het solliciteren, maar brengen ook in kaart wat diegene nodig heeft op de werkplek om goed te kunnen functioneren.”

Daarom begint elk traject met een uitgebreide intake. Indien nodig wordt er een sensorisch profiel opgesteld, dat de gevoeligheid voor bepaalde prikkels weergeeft. Uit de intake volgt een plan van aanpak op maat.

Soms is het coachingstraject kort – zo was er een student die Heskes simpelweg vroeg om hem te voorzien van actiepunten met deadlines, omdat hij wist dat hij anders niet in actie zou komen. Met behulp van dat lijstje vond hij al snel een geschikte baan. Soms is een traject echter langer en complexer. Er kan dan ook hulp ingewonnen worden bij andere instanties.  

Genomineerd

Trots zijn de drie coördinatoren op het feit dat hun project genomineerd was voor de Bridge of Fame Award, die op 21 april werd uitgereikt – helaas niet aan Career Jumpstart. Krabbenborg: “Het is een prijs voor best practices die de overstap naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor studenten met een functiebeperking.” Heskes: “We zijn superblij. De prijs is naar een mooi, vergelijkbaar initiatief in Nijmegen gegaan, WerkLab, maar we zijn overladen met complimenten en we hebben leuke contacten kunnen leggen.”

Ben je student, heb je een ondersteuningsbehoefte en wil je graag begeleiding bij het vinden van een baan? Bezoek de website van Career Jumpstart (helaas nog niet Engelstalig), of stuur een bericht naar careeracademy@tue.nl, met 'Career Jumpstart' als subject.

Deel dit artikel