Perseverance Award voor doorzetters bij M&CS

Het aanvragen van een grote onderzoeksgrant vraagt veel tijd en inzet, zonder garantie op succes. Extra frustrerend is het als je dan nét buiten de boot valt. De faculteit Mathematics & Computer Science steekt enkele volhardende pechvogels deze kerst een hart onder de riem met een nieuwe prijs: de Perseverance Award. Die heeft de waarde van een PhD of postdoc, zodat winnaars Wouter Duivesteijn en Wouter Meulemans toch een deel van hun niet-gehonoreerde Vidi-plannen kunnen verwezenlijken.

door
foto Rien Meulman

Het bestuur van Mathematics & Computer Science (M&CS) heeft de facultaire kerstborrel dit jaar een extra feestelijk tintje gegeven: voor het eerst werden er Perseverance Awards uitgereikt aan wetenschappers die in 2022 net naast een grote onderzoeksgrant grepen. De intentie van het faculteitsbestuur is dat de prijs voortaan jaarlijks wordt uitgereikt, waarbij telkens wordt gekeken welke groep in aanmerking komt, vertelt Joost Gabriels. “Dit eerste jaar mochten universitair docenten meedingen.”

Gabriels is manager van het Project Development Office van M&CS, dat onderzoekers ondersteuning biedt bij het aanvragen van funding. Hij ziet dus van nabij hoeveel tijd en moeite er in zo’n aanvraag kan gaan zitten. “Wetenschappers doen dat met veel inzet naast onder andere hun onderwijs- en managementtaken.”

Wouters

Ud’s die afgelopen jaar naast een grant grepen, werden uitgenodigd hun voorstel opnieuw in te dienen, vertelt Gabriels: “Samen met het reviewrapport en uitleg over hoe ‘dichtbij’ men was.” Vertegenwoordigers van de drie pijlers van de faculteit vormden de jury: uhd’s Olga Mula Hernández (wiskunde) en Tim Willemse (computer science) en hoogleraar Jack van Wijk (data science).

“Zij beoordeelden de vijf inzendingen, waarna het faculteitsbestuur besloten heeft twee awards uit te reiken”, aldus Gabriels. De prijs bestaat uit budget voor een vijfjarige PhD-TA-aanstelling, of een driejarige postdoc-TA-aanstelling (waarbij TA staat voor teaching assistant), inclusief 2000 euro reistoelage voor de PhD of postdoc.

Winnaars van de eerste Perseverance Awards zijn Wouter Duivesteijn (Data Mining Group) en Wouter Meulemans (cluster Algorithms, Geometry and Applications). Beide Wouters vroegen een Vidi aan bij NWO en schopten het tot de interviewronde, maar sleepten de grant uiteindelijk nét niet in de wacht.

Wereldkaartje

Wouter Meulemans moest vrijdagmiddag verstek laten gaan bij de awarduitreiking op het facultaire kerstfeest vanwege de promotie van een van de PhD’s die hij begeleidt. Zijn blijdschap is er echter niet minder om. “Vanwege de waardering vanuit de faculteit die uit deze award spreekt. En omdat ik nu toch een stuk van mijn onderzoeksvoorstel kan verwezenlijken.”

Dat onderzoek bevindt zich op het snijvlak van algoritmiek en visualisatie. Meulemans zoekt naar meetbare kenmerken van goede datavisualisatie. Doel is om algoritmes hiermee te ontwikkelen, zodat deze kwalitatief steeds betere figuren kunnen genereren vanuit databestanden. De ud wil een PhD laten werken aan vraagstukken op het vlak van geovisualisatie.

“Stel je bijvoorbeeld een wereldkaartje voor, waarop per land data wordt gevisualiseerd. Dan is het lastig om dat overzichtelijk te doen in Europa, omdat zich daar relatief veel landen op een klein oppervlak bevinden. Je kunt er dan voor kiezen de kaart te vervormen of schematiseren. Tot welke mate van vervorming – en hoe meet je dat? – blijft de figuur dan nog leesbaar en begrijpelijk? En hoe zorg je dat de weergave van de data correct en objectief blijft?”

Meulemans greep overigens al vaker net naast een grote grant: hij was ook al twee keer tot de interviewronde doorgedrongen bij een Veni-aanvraag. Maar de aanhouder wint, en de Perseverance Award geeft nieuwe moed om te blijven volharden, aldus de ud.

Zomers

Wouter Duivesteijn nam zijn Perseverance Award wel persoonlijk in ontvangst vrijdag. Op de hoofdfoto boven dit artikel staat hij links met naast hem decaan Edwin van den Heuvel. De invoering van de prijs maakt hem naar eigen zeggen “extra blij” om bij M&CS te werken: “Het is een duidelijk signaal dat het departement fundamenteel, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek belangrijk vindt.”

Duivesteijns Vidi-voorstel betreft, in één zin, “het ontwikkelen van efficiënte zoekalgoritmen voor Exceptional Model Mining voor data die varieert over tijd”. Een toepassing is bijvoorbeeld voorstelbaar in medicijnonderzoek: “Nadat uit een gecontroleerd experiment de beste variant van een medicijn naar voren is gekomen, worden de andere varianten in het algemeen weggegooid. Minderheden van patiënten hebben echter mogelijk meer baat bij een medicijnvariant die niet de beste variant is voor de meerderheid. Mijn project zoekt efficiënt naar subpopulaties die beter zijn geholpen door zo’n alternatief, zodat ook die subgroepen de beste behandeling kunnen krijgen.”

In totaal werkte Duivesteijn drie zomers in voltijd en drie herfsten in deeltijd aan zijn Vidi-aanvraag, waarvoor de deadline steeds in november ligt. “Mijn voorstel omvatte takenpakketten voor twee PhD’s en voor mijzelf. Met de Perseverance Award kan ik een PhD aanstellen voor een van die takenpakketten.”

“Voor de andere onderdelen ga ik met de – zeer waardevolle – collega's van het Project Development Office om de tafel zitten, om te overleggen welke financieringsinstrumenten hiervoor geschikt zouden zijn. Zulke verdere vervolgaanvragen hebben nu een grotere kans op succes, omdat ik de Perseverance Award op mijn CV kan zetten. Ik verwacht dus dat ik op langere termijn een nog veel groter aandeel van mijn onderzoeksvoorstel kan realiseren, dankzij deze prijs.”

Deel dit artikel