Deze studenten gaan naar het compensatieprotest

Studenten die geen basisbeurs hebben gehad voelen zich tekort gedaan door de overheid. Het miljard dat als tegemoetkoming beschikbaar wordt gesteld, staat omgerekend gelijk aan zo’n duizend euro per student. Dat is onvoldoende, vinden leenstelselstudenten. Daarom demonstreren ze morgen in Amsterdam tegen de compensatieregeling. Cursor sprak met drie TU/e’ers die morgen de barricades opgaan.

door
foto SP / Flickr CC
Noortje Geijs (22), eerstejaars masterstudent Electrical Engineering

“Dit is de eerste keer dat ik ooit ga demonstreren. Deze keer gaat het over iets wat mij persoonlijk raakt, dus heb ik besloten te gaan. Ik zit in mijn vijfde studiejaar en heb een aardige schuld opgebouwd, om dan maar duizend euro te krijgen ter compensatie vind ik echt te weinig. Als ik een paar jaar eerder of later was gaan studeren, had ik omgerekend 14.000 euro gekregen.

Ik vind het principieel niet kunnen dat de overheid een generatie studenten zich volledig in de schulden laat steken. Wij kunnen straks geen huis kopen en zijn nog jaren aan het afbetalen. Van het geld dat door het leenstelsel is vrijgekomen hebben wij ook niet kunnen profiteren. Ik wil aan de overheid duidelijk maken dat ik het er niet mee eens ben.

Mijn broertje en ik gaan zaterdag samen met de trein naar Amsterdam. Hij zit nog op de middelbare school, maar vindt het principieel belangrijk en gaat mee om me te steunen. Ik vind het wel spannend, vooral omdat er het afgelopen jaar bij demonstraties ook rellen zijn uitgebroken. Ik ken mensen in Amsterdam en heb geregeld dat we daar terecht kunnen als het uit de hand zou lopen.

Van mijn vriendengroep en studie gaat voor zover ik weet verder niemand demonstreren. Daar was ik wel verbaasd over. We worden allemaal benadeeld, waarom zou je dan niet gaan. Ik hoop dat het Museumplein straks vol staat, dan is dat een aardig statement tegenover de overheid.”

Viktor van ’t Klooster (24) tweedejaars masterstudent Architecture Building and Planning

“Ik ben bestuurslid van het CDJA (de jongerentak van het CDA, red.) en ga met een groep van zeker vijftig man van de jongerenpartij naar de demonstratie. We hebben zeven jaar gestreden om de basisbeurs terug te krijgen en dat gaat nu eindelijk gebeuren. Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Maar toen werd bekend dat er maar weinig geld beschikbaar kwam om leenstelselstudenten tegemoet te komen, waardoor er nu een verloren generatie ontstaat. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Persoonlijk vind ik dat de compensatie gelijk moet worden getrokken met de situatie van nieuwe studenten. We zouden omgerekend hetzelfde bedrag moeten ontvangen als studenten die wel een basisbeurs krijgen. Wat ik ook niet vind kunnen, is dat ons allemaal beloftes zijn gedaan over dat onze schulden geen invloed zouden hebben op het krijgen van een hypotheek. Die beloftes zijn niet waargemaakt.

Ik heb een hoge schuld, ik studeer al sinds 2015. Toen ik in 6 vwo zat, werd het leenstelsel ingevoerd. Toen dacht ik wel even: oh, geen stufi meer. Nu durf ik bijna niet meer naar de hoogte van mijn schuld te kijken.

Laten we eerlijk zijn: dat hele leenstelsel was een groot experiment dat is mislukt. We moeten nu als jongeren samen een vuist maken. Gelukkig staan de jongerenafdelingen van andere partijen daar hetzelfde in en steunen we elkaar. We zijn tijdens de coronacrisis behoorlijk achtergesteld en hebben veel moeten laten. Nu wordt het tijd om solidair te zijn met onze generatie.

We nemen morgen spandoeken mee, maar wat er precies op komt te staan, weet ik nog niet. Ik ben normaal wel goed in leuzen bedenken, maar ik heb het te druk gehad de afgelopen tijd. Na mijn tentamen Architectural Theory ga ik er eens over nadenken.”

Rien Boonstoppel (24) tweedejaars masterstudent Biomedical Engineering

“Iemand van mijn vereniging Ichthus kwam met het idee om naar de demonstratie te gaan, ik ben aangehaakt. We gaan nu met een groep van tien. Toen het nieuws over het regeerakkoord bekend werd, vond iedereen dat vrij debiel. Duizend euro per student: het is één grote grap.

Het was zuur dat net toen ik ging studeren de basisbeurs werd afgeschaft, maar ik wist toch zeker dat ik wilde studeren. Ik wilde ook uit huis, dus ben toen op kamers gegaan en heb DUO aangeknald. Met de basisbeurs had ik rond de 20.000 euro gekregen. Het zou fijn zijn om dat bedrag als compensatie te ontvangen, maar ik vind dat ze ons op zijn allerminst nominaal tegen basisbeursniveau moeten compenseren. Dan zit je op zesduizend euro. Dat bedrag is tenminste nog ergens op gebaseerd, dat kun je nog uitleggen. Dat ze zeggen: “hier heb je duizend euro”, dat slaat gewoon nergens op.

Ik maak me verder niet zo’n zorgen over mijn financiële situatie, want ik krijg toch wel een goedbetaalde baan. Veel studenten aan de TU/e staan er volgens mij om dezelfde reden wat nuchter in. Ik ben nu bijna klaar met mijn studie, dus begin me wel zorgen te maken of ik wel een hypotheek kan krijgen straks. Het maakt me boos dat ze eerst zeiden dat je schuld niet mee zou spelen bij het aanvragen van een hypotheek en daar nu op terugkomen. Ik vind dat ze vast moeten houden aan hun belofte.

Over de demonstratie zelf heb ik nog niet zo nagedacht. Er wordt een hoge opkomst verwacht, volgens mij. Ik hoop dat het niet grimmig wordt. Je weet nooit. Ik wil graag een signaal afgeven aan de overheid. De situatie heeft op veel studenten impact, hopelijk dringt dat zaterdag eindelijk door.”

Deel dit artikel