Begroting 2022 legt focus op werkdrukvermindering

In de begroting van de TU/e voor 2022 is er, evenals in de jaren daarna, veel aandacht voor de verbetering van de staf-studentratio en voor het stabiliseren van het aantal studenten op 13.000. De komende jaren zal de TU/e daardoor wel een negatief budget hebben, dat naar verwachting in 2026 weer in evenwicht zal zijn.

door
foto 3rdtimelucky studio / Shutterstock

Jarenlang presenteerde de universiteit nul-begrotingen, want winst maken is immers geen doelstelling voor een onderwijsinstelling. Maar in de min gaan is ook geen ambitie, al is het wel logisch te verklaren vanwege budget dat al was gereserveerd voor bepaalde projecten, maar dat daar nog niet aan was uitgegeven. Nieuwe programma’s en projecten vragen echter ook om financiering en daarom moeten er nu reserves worden aangesproken: ruim vier miljoen euro in 2022.

Het merendeel daarvan is bedoeld voor een kwaliteitsimpuls voor onderwijs en onderzoek en gaat naar het verlagen van de staf-studentratio. Die staat nu op 1:19 en moet op termijn worden verlaagd naar 1:17. Daar gaat veel geld naar toe. “Extra wetenschappers aanstellen kost gewoon veel geld”, weet directeur Finance & Control Ruud van de Donk. “Je moet al snel denken aan drie à vier ton per ud, uhd of hoogleraar per jaar, dat is natuurlijk inclusief alle faciliteiten.”

Maar meer wetenschappers aanstellen is niet de enige manier om de staf-student ratio te verlagen. In de strategische dialoog die heeft plaatsgevonden in het voorjaar 2021, is besloten te willen stabiliseren op het huidige aantal van 13.000 studenten. Dat zorgt ditmaal voor een andere begroting dan die voor 2021, waarin nog rekening werd gehouden met een groei naar 15.000 studenten. Hiermee komt er ook einde aan de groei van aantal studenten en de daarbij behorende werklast voor het personeel. Zo moet er meer tijd en ruimte komen voor het doen van onderzoek, de coaching van studenten en het verder uitrollen van Challenge Based Learning.

De speerpunten van de begroting:
  • Kleinschalig on-campus onderwijs
  • Onderwijsvernieuwing
  • Digitalisering
  • Grootschalige investeringen in onderzoek en topwetenschappers
  • Operationele zaken en bedrijfsvoering (SQUAD)
Erkennen en Waarderen

Het nieuwe Erkennen en Waarderen staat niet specifiek vermeld in het budgetdocument, maar is wel meegerekend, vertelt Van de Donk. “Erkennen en Waarderen geeft een groter belang aan onderwijsprocessen en onderwijsinnovatie. Dat kost geen extra geld, maar levert wel een grotere diversiteit aan wetenschappelijke carrières op. En dat vergt een tijdsinspanning en cultuuromslag. ”

Contractverlenging

Met de NPO-gelden (overheidsmiddelen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, red.) worden in 2022 onder andere contractverlengingen bekostigd die het gevolg zijn van vertraging door corona. Dat geldt voor al het tijdelijke wetenschappelijke personeel, inclusief PDEng'ers. “Dit zal genoeg geld zijn voor iedereen die recht op zo'n verlenging heeft”, concludeerde de financiële commissie van de U-raad op 13 december tijdens de laatste vergadering van 2021.

Gemini

Van de Donk: “We willen ook investeren in toekomstbestendige gebouwen.” In de begroting is daar ook een hoofdstuk over opgenomen, gebaseerd op de Campus 2030 investeringsagenda voor het vastgoed. Een belangrijk project op de kortere termijn dat op de begroting drukt, is de renovatie van het Gemini-gebouw, het onderkomen van de faculteiten Mechanical Engineering en Biomedical Engineering. Maar ook een nieuwe cleanroom en veel kleine investeringen binnen dit domein nemen over enkele jaren bekeken budgettaire ruimte in. De huidige cleanroom is aan vervanging toe.

Effect SQUAD

Een deel van de middelen wordt dus gebruikt om de werkdruk in het onderwijs en wetenschap verder te verlagen. Daarnaast moeten bepaalde fondsen (zoals bijvoorbeeld NPO-gelden, red.) worden uitgegeven voor afgesproken deadlines, in lijn met de achterliggende plannen. Anders bestaat er het risico dat deze fondsen moeten worden terugbetaald. Door projecten als SQUAD kan echter weer een break-even worden bereikt in 2025. Van de Donk benadrukt dat SQUAD niet per definitie gaat om een financiële besparing, maar om een kwaliteitsverbetering die wel een financieel gevolg kan hebben. “Als je het werk uniformer en efficiënter gaat doen, dan kost het in de regel ook minder.” De afdeling Finance verwacht dat het budget in 2025 weer in evenwicht zal zijn.

Deel dit artikel